Zpráva OFS Hodonín č. 33 ze dne 1.6.2022

Zpráva OFS Hodonín č. 33 ze dne 1.6.2022

STK:
1. Změny termínů utkání
• Změny termínů utkání jsou uvedeny v IS FAČR.
2. Zjištěné závady a nedostatky STK:
• OP muži 24.kolo – Kněždub – Hovorany – delegovaný AR1 byl pro nevolnost nahrazen
laikem. STK bere na vědomí.
• III. třída sk. A 22.kolo – Vlkoš B – Žádovice – ZoU nebyl uzavřen rozhodčím. HR se
předává do KR.
• OP st. žáci 12.kolo – Starý Poddvorov – Rohatec – u družstva hostí nebyla dodržena
vzestupnost čísel v ZoU. HR se předává do KR.

3. Poplatky, pokuty a opatření STK:
• 4x ŽK – 100,-Kč: Kobylí-Bořetice
• 5x ŽK – 200,-Kč:
• 6x ŽK – 300,-Kč:
• 7x ŽK – 400,-Kč:
• Změny termínů a míst utkání:

200,- Kč: Bukovany, Nenkovice, Sobůlky, Suchov, Žádovice, Žarošice, Lipov
300,- Kč:
400,- Kč: Vlkoš 2x, Dolní Bojanovice
600,- Kč: Hroznová Lhota 2x, Vracov, Brumovice, Lipov

• 200,-Kč – Rohatec – čl. 11, odst. 3, RS OFS
4. Přihlášky do soutěžního ročníku 2022/2023 a termín losovacího aktivu
• Přihlášky do soutěží OFS Hodonín pro ročník 2022/2023 zasílejte na email
ofshodonin@seznam.cz do termínu 12.6.2022. Formulář přihlášky je zaslán v příloze
s touto úřední zprávou.
• Termín losovacího aktivu je 30.6.2022 v 18:00 ve Spolkovém domě v Ratíškovicích.
Připomínám, že dle článku 3, odst.3, RS OFS je účast klubů na losovacím aktivu
povinná.

Komise mládeže:
1. Závěrečné finálové turnaje přípravek
• V termínech 5.6.2022 a 12.6.2022 jsou v plánu finálové turnaje soutěží přípravek.
Veškeré informace najdete na stránkách http://kmofshodonin.cz/

Komise rozhodčích:
1. Komuniké ze zasedání KR
• Veškerá komuniké ze zasedání KR jsou zveřejněna na
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#uredni-deska

Disciplinární Komise:
1. Rozhodnutí DK OFS Hodonín jsou zveřejněna na Úřední desce OFS Hodonín:
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#uredni-deska

Ostatní:
1. Hlášení turnajů na OFS
VV na svém zasedání dne 1.3.2022 rozhodl o povinnosti hlásit turnaje, které kluby pořádají
v průběhu celého roku. Platí to pro turnaje všech kategorií. Rozhodnutí vzešlo z důvodu
přehlednosti a korigování kolizí více turnajů, obsazování rozhodčích a v návaznosti na akce
plánované OFS. Hlášení turnajů kluby provedou formou zaslání propozic daného turnaje na
email sekretáře OFS – ofshodonin@seznam.cz
2. Adresář klubů
Adresář klubů je k dispozici ke stažení na stránce
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#dokumenty

3. Změna zaměstnanců FAČR na oddělení přestupů
K 30.4. ukončila své dlouholeté působení na FAČR paní Hana Hadrbolcová a ke konci května
končí i další dlouholetá pracovnice úseku členských práv paní Hana Machonská. Nově má
celou oblast přestupů v gesci Mgr. Jiří Hendrich (hendrich@fotbal.cz), přičemž vnitrostátní
přestupy profesionálů administruje Filip Klaban (klaban@fotbal.cz). V souvislosti s tím rovněž
připomínám, že zahraniční přestupy profesionálů spravuje Tereza Vaniaková
(vaniakova@fotbal.cz) a zahraniční přestupy amatérů Petr Smrkovský (smrkovsky@fotbal.cz).

Sekretář OFS Hodonín
Bc. Vlastimil Polák
V Hodoníně dne 1.6.2022