Zpráva OFS Hodonín č. 16 ze dne 9.11.2022

Zpráva OFS Hodonín č. 16 ze dne 9.11.2022

STK:
1. Zjištěné závady a nedostatky STK
• OP muži 1.kolo – Vacenovice – Dubňany – neuveden náhradní kapitán za vyloučeného
kapitána domácích, jen zapsán ve zprávě R. HR se předává do KR;
• III. třída sk. B muži 7. kolo – Archlebov – Věteřov – nedodržení vzestupnosti čísel u
domácích a nesprávné označení pořadí střelců. HR se předává do KR;
• OP dorost 1.kolo – Bukovany – Žarošice – utkání nebylo zahájeno z důvodu nízkého
počtu hráčů domácího družstva. Vyjádření domácího družstva bylo zasláno sekretáři
OFS i předsedovi STK. STK předává Bukovany do nejbližšího zasedání DK a navrhuje
kontumaci utkání 3:0 a udělení 3 bodů ve prospěch Žarošic.

2. Pokuty a poplatky
• 4x ŽK – 100,-Kč: Lipov, Bukovany
• 5x ŽK – 200,-Kč: Hroznová Lhota B, Dambořice, Blatnice p. Sv. Ant.
• 6x ŽK – 300,-Kč:
• 7x ŽK – 400,-Kč: Dubňany B
• Změny termínů a míst utkání:

200,- Kč:
400,- Kč:
600,- Kč:

• 500,-Kč – Archlebov čl.11 odst.3 RS OFS 2022/2023

Komise mládeže:
1. Soutěže přípravek
• Veškeré informace související se soutěžemi přípravek jsou k dispozici na
http://kmofshodonin.cz/
2. Seminář trenérů mládeže
• v pondělí 31.10.2022 proběhl seminář trenérů mládeže. Byla projednána organizace
Okresní halové ligy přípravek a žáků. Veškeré informace ohledně OHL jsou k dispozici
na http://kmofshodonin.cz/ .
• dále se projednalo další pokračování soutěží přípravek a mladších žáků v jarní části
soutěže. Soutěže přípravek budou pro jarní část upraveny dle požadavků jednotlivých
klubů. Soutěže mladších žáků budou pro jarní část sezony nově nalosovány takto:
týmy, které se po podzimní části umístily na prvním až pátém místě soutěže OP mladší
žáci sk. A i sk. B, budou zařazeny do TOP skupiny o 10 účastnících a odehrají na jaře
skupinu o celkového vítěze okresního přeboru mladších žáků ve formátu každý
s každým. Týmy, které se umístily na šestém až desátém místě budou zařazeny do
skupiny ,,B‘‘, kterou odehrají rovněž způsobem každý s každým. Pokud bude mít nějaký

klub, který v podzimní části soutěž mladších žáků nehrál, zájem přihlásit tým mladších
žáků, bude zařazen do skupiny B. V takovém případě žádáme kluby o zaslání přihlášky
do soutěže mladších žáků pro jarní část sezony 2022/2023 na email:
ofshodonin@seznam.cz . Tento návrh komise mládeže schválila STK i výkonný výbor
OFS Hodonín.

Komise rozhodčích:
1. Komuniké ze zasedání KR
• Veškerá komuniké ze zasedání KR jsou zveřejněna na
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#uredni-deska
2. Žádosti o delegace rozhodčích na turnaje a přípravná utkání
• Pro žádosti o obsazení rozhodčích na přípravná utkání a turnaje použijte výhradně
formulář na tomto odkaze:

https://docs.google.com/forms/d/1FOnszhsd0RlOD0BoUpRofXBAsh6eZ01fBWk5cIyZfsU/viewform?e
dit_requested=true

Disciplinární Komise:
1. Rozhodnutí DK OFS Hodonín jsou zveřejněna na Úřední desce OFS Hodonín:
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#uredni-deska
Ostatní:
1. Adresář klubů
• Adresář klubů je k dispozici ke stažení na stránce
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#dokumenty

2. Školení trenérů licence FAČR C
• Ve dnech 19.11. – 20.11.2022 proběhne školení trenérů licence FAČR C. Uskuteční se
v zasedací místnosti na stadionu U Červených domků v Hodoníně. Zájemci se mohou
přihlásit na tomto odkazu:
https://kurzy.fotbal.cz/registrace-kurzu?region=Jihomoravsk%C3%BD+kraj

Sekretář OFS Hodonín
Bc. Vlastimil Polák
V Hodoníně dne 9.11.2022