LOSOVACÍ AKTIV

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ HODONÍN
Tyršova č. 8, 695 01 Hodonín

IČO: 228 83 118, banka: ČSOB Hodonín, č.ú.: 246083272/0300
tel: 775 875 202, e-mail: ofshodonin@seznam.cz

LOSOVACÍ AKTIV

Losovací aktiv soutěží OFS Hodonín se koná dne 30. června 2022 v 18:00

hodin ve Spolkovém domě v Ratíškovicích.

1. Zahájení
2. Zpráva STK za soutěžní ročník 2021/2022
3. Předání cen vítězům jednotlivých kategorií
4. Diskuse
5. Vyhlášení soutěžního ročníku 2022/2023
6. Závěr