Mimořádná finanční podpora do klubů

Vážení sportovní přátelé,

globální boj s nemocí COVID-19 se, bohužel, nevyhnul ani mládežnickému fotbalu v České republice. FAČR si je toho velmi dobře vědoma a ve snaze alespoň z části kompenzovat tyto ztráty jednotlivých klubů připravil Výkonný výbor FAČR zvláštní finanční podporu pro členské kluby, které mají k 31. březnu 2020 více než 6 členů mladších 18 let. Jde celkem o částku 20 000 000 Kč, která bude rozdělena do 2 410 členských klubů.

Jsme si plně vědomi toho, že pro některé členské kluby bude tato pomoc spíše symbolická, i přesto se nám však chce věřit, že svůj účel splní u všech příjemců.

Výpočet finanční podpory:  

 

Celková částka mimořádné finanční podpory 20 000 000 / počet členů do 18 let v klubech = 147 Kč na člena do 18 let

147 Kč na člena do 18 let * počet členů do 18 let za klub = mimořádná finanční podpora pro klub

Termín pro odevzdání a schválení žádostí o finanční podporu je nejpozději do 30.9.2020.

Návod pro kluby:

https://mibndc.cz/dotace/

Prosíme o informování jednotlivých klubů a děkujeme za spolupráci.

V případě dotazů nás kontaktujte na dotace@fotbal.cz nebo na tel. (+420) 604 555 665.

S pozdravem

 

Ing. Nikola Zalková

Oddělení finanční podpory

Fotbalová asociace České republiky

Atletická 2474/8, 169 00  Praha 6
Tel:          (+420) 233 029 111

Mob:        (+420) 604 555 665

E-Mail:    zalkova@fotbal.cz
Web:       http://www.fotbal.cz