Odložení termínu zasedání valné hromady

Odložení termínu zasedání valné hromady

 

S ohledem na protiepidemická opatření orgánů státní správy znemožňující uskutečnění zasedání valné hromady rozhodl Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu v Hodoníně tak, že se termín zasedání odkládá na pátek 12. 2. 2021 od 17:00 hodin na adrese Ratíškovice, Spolkový dům, pokud to epidemická situace dovolí.

Pořad zasedání, stejně jako ostatní záležitosti zůstávají beze změn, tedy stejné jako u svolaného původního termínu zasedání.

 

V Hodoníně dne 18. 1. 2021

 

 

Ing. Petr Kotásek

Předseda Výkonného výboru

Okresní fotbalový svaz Hodonín