Pozvánka na seminář do Ratíškovic

Pozvánka na seminář do Ratíškovic

V pondělí 25. 5. 2020

se ve Spolkovém domě v Ratíškovicích uskuteční seminář trenérů a funkcionářů OFS Hodonín. Začátek v 18,00 hodin. Seminář je určen pro trenéry, vedoucí mládeže, sekretáře a odpovědné funkcionáře klubu.

Program:

1. Kontrola zápisu z minulého semináře 2. 3. 2020

2. OHL starší a mladší přípravky – finálového turnaje. Náměty do dalšího ročníku. Připomínky.

3. Stav soutěží v ročníku 2019/2020, postřehy, náměty, připomínky

4. Program XPS přihlášené oddíly, časový harmonogram náběhu, použití.

5. Nový ročník přípravek, hrací systém, nasazení týmů.

6. Okresní výběry, turnaje, trenérské obsazení U13, U12

7. Dorostenecké soutěže pro ročník 2020/2021, žákovské soutěže 2020/2021 systém, přihlášky.

8. Desatero pro provozování fotbalu při současném stavu

9. Prezentace klubu Veselí nad Moravou, Kyjov

10. Diskuze je možná ke každému probíranému bodu.

Žádám o účast min. jednoho odpovědného zástupce oddílu schopného prezentovat získané informace v klubu. Děkuji a těším se na viděnou.

 

Za komisi mládeže OFS předseda Foltýn Josef GTM OFS Hodonín