Změna na pozici sekretáře OFS Hodonín

Vážení,
dovoluji si Vás touto cestou informovat o následující záležitosti.
Na svém zasedání dne 24.11.2021 VV OFS Hodonín jmenoval novým sekretářem OFS
Hodonín p. Vlastimila Poláka s účinností od 1.12.2021. Dosavadní sekretář p. Jiří Trnka
ukončil své působení po vzájemné dohodě s OFS Hodonín k datu 30.11.2021.
Níže uvádím kontakty na nového sekretáře:
E-mail: ofshodonin@seznam.cz
Telefon: 775 875 202
Pevně věřím v bezproblémovou spolupráci na všech úrovních.
S pozdravem
Antonín Kordula
Předseda OFS Hodonín