Zpráva OFS Hodonín č. 1 ze dne 19.7.2022

Zpráva OFS Hodonín č. 1 ze dne 19.7.2022

STK:
1. Hlášenky SR 2022/2023
• Rozlosování soutěží OFS Hodonín pro SR 2022/2023 je rozlosováno v IS FAČR a termín
hlášenek je do 20.7.2022 (muži, dorost, žáci). Po tomto termínu bude změna termínu
zpoplatněna.

2. Zařazení družstva mužů FC Moravský Písek do soutěže
• STK ve spolupráci s VV OFS Hodonín dodatečně přijala přihlášku družstva dospělých
klubu FC Moravský Písek do soutěže III. třída sk. C. Tým je doplněn do rozlosování
s losovacím číslem 11. Klubu FC Moravský Písek bude uložena pokuta za pozdní
přihlášení ve výši 5.000,-Kč. V soutěži III. třída sk. C je z důvodu dodatečného
doplnění týmu do soutěže prodloužen termín hlášenek do 24.7.2022.

3. Soupisky družstev a seznamy hráčů sdružených týmů
• Termíny pro nahrání soupisek do IS FAČR nebo zaslání seznamu hráčů sdruženého
družstva jsou následující:
• Soutěže dospělých do 10.8.2022 – účastníci okresního poháru do 4.8.2022
• Soutěž dorostu do 17.8.2022
• Soutěže žáků do 24.8.2022

4. Pokuty a poplatky
• 5.000,-Kč – čl. 24, odst. 12 f) RS OFS – Moravský Písek
• 1.000,-Kč – čl. 3, odst. 3 RS OFS – Archlebov, Čejkovice, Domanín, Hovorany,
Moravský Písek, Věteřov
• 1.000,-Kč – čl. 24, odst. 13 RS OFS – Archlebov, Čejč, Domanín, FK Hodonín, Hovorany,
Hrubá Vrbka, Kněždub, Kyjov, Lovčice, Lužice, Milotice, Moravský Písek, Prušánky,
Sobůlky, Suchov, Tvarožná Lhota, Velká n. V., KEN Veselí, Žádovice, Žeravice

Komise mládeže:
1. Přihlášené týmy do soutěží přípravek
• Veškeré informace ohledně soutěží přípravek jsou dostupné na stránkách
http://kmofshodonin.cz/

2. Rozlosování soutěží přípravek a zadávání hlášenek SR 2022/2023
• Soutěže přípravek jsou rozlosovány v IS FAČR a termín nahrání hlášenek je do
25.7.2022.
Komise rozhodčích:
1. Komuniké ze zasedání KR
• Veškerá komuniké ze zasedání KR jsou zveřejněna na
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#uredni-deska

2. Žádosti o delegace rozhodčích na turnaje a přípravná utkání
• Pro žádosti o obsazení rozhodčích na přípravná utkání a turnaje použijte výhradně
formulář na tomto odkaze:

https://docs.google.com/forms/d/1FOnszhsd0RlOD0BoUpRofXBAsh6eZ01fBWk5cIyZfsU/viewform?e
dit_requested=true

3. Letní seminář rozhodčích, delegátů a oddílových asistentů rozhodčího
• Letní seminář rozhodčích, delegátů a oddílových asistentů rozhodčího se uskuteční
30.7.2022 od 8:00 v zasedací místnosti sídla OFS Hodonín. Pozvánka a program
semináře byly zaslány rozhodčím, delegátům a taky všem okresním klubům.

Disciplinární Komise:
1. Rozhodnutí DK OFS Hodonín jsou zveřejněna na Úřední desce OFS Hodonín:
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#uredni-deska

Ostatní:
1. Hlášení turnajů na OFS
• VV na svém zasedání dne 1.3.2022 rozhodl o povinnosti hlásit turnaje, které kluby
pořádají v průběhu celého roku. Platí to pro turnaje všech kategorií. Rozhodnutí
vzešlo z důvodu přehlednosti a korigování kolizí více turnajů, obsazování rozhodčích a
v návaznosti na akce plánované OFS. Hlášení turnajů kluby provedou formou zaslání
propozic daného turnaje na email sekretáře OFS – ofshodonin@seznam.cz

2. Adresář klubů
• Adresář klubů je k dispozici ke stažení na stránce
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#dokumenty

Sekretář OFS Hodonín
Bc. Vlastimil Polák
V Hodoníně dne 19.7.2022