Zpráva OFS Hodonín č. 10 ze dne 27.9.2022

Zpráva OFS Hodonín č. 10 ze dne 27.9.2022

STK:
1. Změny termínů utkání
• Změny termínů utkání jsou zaznamenány v IS FAČR.
2. Zjištěné závady a nedostatky STK
• III. třída sk. A muži 8. kolo – Žeravice – Vlkoš B – k utkání nebyl delegován HR, zápas
odřídil laik, který uzavřel ZoU dříve, než byl ZoU potvrzen vedoucími obou družstev;
• III. třída sk. B muži 8. kolo – Věteřov – Bohuslavice – k utkání nebyl delegovaný
rozhodčí. STK bere na vědomí;
• OP dorost 8. kolo – Žarošice – Bukovany – k utkání nebyl delegován rozhodčí. STK
bere na vědomí;
• OP starší žáci 8. kolo – Milotice – Rohatec – utkání nebylo zahájeno pro nemoc
domácích. Obě družstva se dohodla na náhradním termínu 4.10.2022 v 16:30;
• OP starší žáci 8. kolo – Velká nad Veličkou – Lipov – nesprávně uvedena doba hry
40+40 minut, správně je 35+35 minut. HR se předává do KR;
• OP mladší žáci sk. A 8. kolo – Násedlovice/Žarošice – Ratíškovice B – k utkání nebyl
delegovaný rozhodčí, v ZoU není uvedeno jméno rozhodčího laika;
• OP mladší žáci sk. B 8. kolo – Velká n Veličkou – Lipov – nesprávně uvedena doba hry
40+40 minut, správně je 30+30 minut. HR se předává do KR;
• OP mladší žáci sk. B 8. kolo – Ježov/Žádovice – Kyjov B – v hlavičce ZoU neuveden
poločasový výsledek, počet diváků, doba hry 2. poločasu. Popsáno ve zprávě
rozhodčího. HR se předává do KR.

3. Nedelegace rozhodčího
• STK upozorňuje, že při nedelegování rozhodčího k utkání je nutné, aby po skončení
utkání a kompletním vyplnění ZoU nejdříve potvrdili vedoucí obou družstev a poté až
rozhodčí laik!!!
4. Pokuty a poplatky
• 4x ŽK – 100,-Kč: Hroznová Lhota B, Radějov, Nová Lhota
• 5x ŽK – 200,-Kč: Násedlovice, D. Bojanovice, Žádovice, Čejkovice
• 6x ŽK – 300,-Kč: Velká nad Veličkou B
• 7x ŽK – 400,-Kč:
• Změny termínů a míst utkání:
200,- Kč: Mikulčice, Nenkovice,
400,- Kč: Prušánky
600,- Kč: Kyjov, FK Hodonín 2x, Lipov 2x, Strážnice, Ždánice

Komise mládeže:
1. Soutěže přípravek
• Veškeré informace související se soutěžemi přípravek jsou k dispozici na
http://kmofshodonin.cz/

Komise rozhodčích:
1. Komuniké ze zasedání KR
• Veškerá komuniké ze zasedání KR jsou zveřejněna na
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#uredni-deska
2. Žádosti o delegace rozhodčích na turnaje a přípravná utkání
• Pro žádosti o obsazení rozhodčích na přípravná utkání a turnaje použijte výhradně
formulář na tomto odkaze:

https://docs.google.com/forms/d/1FOnszhsd0RlOD0BoUpRofXBAsh6eZ01fBWk5cIyZfsU/viewform?e
dit_requested=true
3. Nedelegování rozhodčích
• Komise rozhodčích upozorňuje kluby, že vzhledem k nízkému počtu rozhodčích není
schopna obsadit všechna utkání rozhodčími. Z tohoto důvody upozorňujeme kluby,
aby sledovaly delegaci rozhodčích na svá utkání a v případě, že na utkání nebude
rozhodčí delegován, jsou povinny oba kluby učinit dohodu dle čl. 22 odst. 3 RS OFS
Hodonín 2022/2023 o tom, kdo utkání bude řídit a zaznamenat tuto dohodu do ZoU
– zprávy rozhodčího, případně učinit los, který rozhodne o tom, kdo utkání bude řídit.

Disciplinární Komise:
1. Rozhodnutí DK OFS Hodonín jsou zveřejněna na Úřední desce OFS Hodonín:
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#uredni-deska

Ostatní:
1. Adresář klubů
• Adresář klubů je k dispozici ke stažení na stránce
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#dokumenty

Sekretář OFS Hodonín
Bc. Vlastimil Polák
V Hodoníně dne 27.9.2022