Zpráva OFS Hodonín č. 12 ze dne 12.10.2022

Zpráva OFS Hodonín č. 12 ze dne 12.10.2022

STK:
1. Změny termínů utkání
• Změny termínů utkání jsou zaznamenány v IS FAČR.
2. Zjištěné závady a nedostatky STK
• OP muži 10.kolo – Petrov – Vacenovice – neoznačen náhradní kapitán za vyloučeného
domácího hráče a neoznačená výměna hostujícího vyloučeného brankáře. HR se
předává do KR;
• III. třída sk. B 10.kolo – Kyjov B – Archlebov – neoznačení vzestupnosti čísel hostujícího
družstva v ZoU. Po natažení svalu HR nebyl schopen řízení druhého poločasu.
Nahrazen AR1. STK bere a vědomí;
• III. třída sk. B 10. kolo – Nenkovice – Bohuslavice – k utkání nebyl delegován HR. Utkání
řídil rozhodčí laik. STK bere na vědomí;
• III. třída sk. B 10.kolo – Věteřov – Žarošice – k utkání nebyl delegován HR. Utkání řídil
rozhodčí laik. STK bere na vědomí;
• III. třída sk. C 10.kolo – Těmice – Bzenec – k utkání nebyl delegován rozhodčí. Utkání
řídil přítomný rozhodčí Jahoda Zdeněk po losu týmů. STK bere na vědomí;
• III. třída sk. C 10.kolo – Suchov – Hrubá Vrbka – nesprávné označení pořadí střelců
v ZoU. HR se předává do KR;
• OP dorost 10.kolo – Žarošice – Čejč – k utkání nebyl delegován HR. STK bere na vědomí;
• OP starší žáci 8.kolo – Milotice – Rohatec – k utkání nebyl delegován HR. STK bere na
vědomí;
• OP starší žáci 1.kolo – Hodonín C – Rohatec – nesprávné označení pořadí střelců.
Neoznačeno zranění v ZoU, pouze popsáno ve zprávě rozhodčího. HR se předává do
KR;
• OP mladší žáci 1.kolo – Hovorany/Čejč – Ždánice – nedodržení vzestupnosti čísel hráčů
u družstva hostů. Vedoucí hostů a hlavní rozhodčí je stejná osoba. Hlavní pořadatel a
vedoucí domácích je stejná osoba;
• OP mladší žáci 1.kolo – Čejkovice/Šardice – Násedlovice/Žarošice – vedoucí domácího
družstva uveden současně jako rozhodčí. Nepotvrzení zápisu vedoucím domácích ani
hostů a nesprávně uvedeny minuty vstřelených branek.

3. Pokuty a poplatky
• 4x ŽK – 100,-Kč: Petrov, Vracov, Vnorovy B
• 5x ŽK – 200,-Kč: Lužice
• 6x ŽK – 300,-Kč: Dubňany B
• 7x ŽK – 400,-Kč:
• Změny termínů a míst utkání:

200,- Kč: Žádovice, Vlkoš, KEN Veselí, Násedlovice
400,- Kč: Starý Poddvorov
600,- Kč: FK Hodonín

• 500,-Kč – Archlebov – čl.11 odst.3 RS OFS 2022/2023

• 200,-Kč – Ždánice – čl.11 odst.3 RS OFS 2022/2023
• 200,-Kč – Ždánice – §50 odst. 12 SŘ FAČR
• 200,-Kč – Hovorany/Čejč – §40 odst. 3 SŘ FAČR
• 200,- Čejkovice/Šardice – §61 odst.2 SŘ FAČR
• 200,- Čejkovice/Šardice – §50 odst. 12 SŘ FAČR
• 200,- Násedlovice/Žarošice – §61 odst.2 SŘ FAČR

Komise mládeže:
1. Soutěže přípravek
• Veškeré informace související se soutěžemi přípravek jsou k dispozici na
http://kmofshodonin.cz/

2. Turnaj regionů
• Dne 11.10.2022 proběhl turnaj regionů mladších žáků okresu Hodonín v kategoriích
U12 a U13. Z tohoto turnaje budou vybráni hráči pro reprezentaci OFS Hodonín na
meziokresním turnaji pořádaném JmKFS dne 20.10.2022 v Pohořelicích.

Komise rozhodčích:
1. Komuniké ze zasedání KR
• Veškerá komuniké ze zasedání KR jsou zveřejněna na
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#uredni-deska
2. Žádosti o delegace rozhodčích na turnaje a přípravná utkání
• Pro žádosti o obsazení rozhodčích na přípravná utkání a turnaje použijte výhradně
formulář na tomto odkaze:

https://docs.google.com/forms/d/1FOnszhsd0RlOD0BoUpRofXBAsh6eZ01fBWk5cIyZfsU/viewform?e
dit_requested=true
3. Nedelegování rozhodčích na soutěž mladších žáků
• Na utkání soutěže OP mladších žáků klubů, které nemají starší žáky, nebude již
delegován rozhodčí (platí od teď do konce soutěžního ročníku). Na utkání soutěže OP
mladších a starších žáků klubů, které mají mladší i starší žáky, budou rozhodčí dále dle
možností obsazováni. Pořádající klub má povinnost zabezpečit, aby utkání bylo
sehráno. V případě, že R bude delegován na utkání mužů, odřídí pouze utkání starších
žáků a poté přejíždí na utkání mužů.

Disciplinární Komise:
1. Rozhodnutí DK OFS Hodonín jsou zveřejněna na Úřední desce OFS Hodonín:
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#uredni-deska

Ostatní:
1. Adresář klubů
• Adresář klubů je k dispozici ke stažení na stránce
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#dokumenty

Sekretář OFS Hodonín
Bc. Vlastimil Polák
V Hodoníně dne 12.10.2022