Zpráva OFS Hodonín č. 13 ze dne 19.10.2022

Zpráva OFS Hodonín č. 13 ze dne 19.10.2022

STK:
1. Změny termínů utkání
• Změny termínů utkání jsou zaznamenány v IS FAČR.
2. Zjištěné závady a nedostatky STK
• III. třída sk. B muži 11.kolo – Archlebov – Sobůlky – nedodržení vzestupnosti čísel u
družstva domácích;
• OP dorost 11. kolo – Milotice – Kostelec – vstřelená branka č.5 nebyla označena jako
pokutový kop a nesprávně uvedena minuta vstřelené branky. HR se předává do KR;
• OP mladší žáci sk. A 3. kolo – Ždánice – Dubňany/Mutěnice – nezapsané minuty
vstřelených branek;
• OP mladší žáci sk A 3.kolo – Hovorany/Čejč – Vacenovice – nezapsané minuty
vstřelených branek;
• OP mladší žáci sk. A 3.kolo – FK Hodonín C – Násedlovice/Žarošice – vedoucí domácího
družstva současně uveden jako rozhodčí a neuvedeny minuty vstřelených branek;
• OP mladší žáci sk. A 1. kolo – FK Hodonín C – Ratíškovice B – vedoucí domácího družstva
současně uveden jako rozhodčí a neuvedeny minuty vstřelených branek;
• OP mladší žáci sk. B 3.kolo – Kostelec – KEN Veselí – vedoucí domácího družstva
současně uveden jako rozhodčí a neuvedeny minuty vstřelených branek;
• OP mladší žáci sk. B 3.kolo – Ježov/Žádovice – Vnorovy – v ZoU uveden jako HR Polášek
Pavel, současně uveden rozhodčí jako laik Exel David a nesprávně uvedena doba hry
35+35 minut.
3. Pokuty a poplatky
• 4x ŽK – 100,-Kč: Radějov, Blatnice, Vlkoš B, Nenkovice
• 5x ŽK – 200,-Kč:
• 6x ŽK – 300,-Kč: Čejč,
• 7x ŽK – 400,-Kč:
• 8x ŽK – 400,-Kč: Bukovany
• Změny termínů a míst utkání:
200,- Kč: Lužice, Dambořice
400,- Kč:
600,- Kč: Dubňany

• 500,-Kč – Archlebov – čl.11 odst.3 RS OFS 2022/2023
4. Termín odehrání podzimních utkání
• STK upozorňuje kluby, že všechna utkání podzimní části sezony musí být odehrána
nejpozději v neděli 6.11.2022. Případné žádosti o změnu termínu na pozdější termín
nebudou schváleny.

Komise mládeže:
1. Soutěže přípravek
• Veškeré informace související se soutěžemi přípravek jsou k dispozici na
http://kmofshodonin.cz/
2. Meziokresní turnaj OFS
• Dne 20.10. se koná meziokresní turnaj kategorií U12 a U13 pořádaný JmKFS
v Pohořelicích. Nominace a informace o turnaji jsou na http://kmofshodonin.cz/

Komise rozhodčích:
1. Komuniké ze zasedání KR
• Veškerá komuniké ze zasedání KR jsou zveřejněna na
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#uredni-deska
2. Žádosti o delegace rozhodčích na turnaje a přípravná utkání
• Pro žádosti o obsazení rozhodčích na přípravná utkání a turnaje použijte výhradně
formulář na tomto odkaze:

https://docs.google.com/forms/d/1FOnszhsd0RlOD0BoUpRofXBAsh6eZ01fBWk5cIyZfsU/viewform?e
dit_requested=true

Disciplinární Komise:
1. Rozhodnutí DK OFS Hodonín jsou zveřejněna na Úřední desce OFS Hodonín:
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#uredni-deska

Ostatní:
1. Adresář klubů
• Adresář klubů je k dispozici ke stažení na stránce
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#dokumenty
2. Rozhodnutí VV ohledně vyplňování zápisu při nedelegování rozhodčího
• VV OFS Hodonín dne 17.10.2022 per rollam schválil návrh STK, aby při nedelegaci
rozhodčího na utkání soutěží OFS Hodonín, nebyly klubům udělovány pokuty za
nesprávně vyplněný zápis o utkání, který vyplňoval rozhodčí laik. Toto rozhodnutí platí
do konce podzimní části sezony 2022/2023. STK však doporučuje všem klubům, aby
trenéry seznámili s postupem vyplnění zápisu o utkání, který je popsán v čl.11 RS OFS
Hodonín 2022/2023. Nejčastějšími chybami jsou:
o hlavní pořadatel, vedoucí družstva či rozhodčí jsou stejná osoba – každou
z těchto funkcí musí zastávat jiný člen FAČR!!!
o Nejsou uvedeny minuty vstřelených branek.

Sekretář OFS Hodonín
Bc. Vlastimil Polák
V Hodoníně dne 19.10.2022