Zpráva OFS Hodonín č. 14 ze dne 26.10.2022

Zpráva OFS Hodonín č. 14 ze dne 26.10.2022

STK:
1. Změny termínů utkání
 Změny termínů utkání jsou zaznamenány v IS FAČR.
2. Zjištěné závady a nedostatky STK
 III. třída sk A – 2. kolo – Kostelec – Mikulčice – ZoU neuzavřen rozhodčím. HR se
předává do KR;
 III. třída sk. B – 2. kolo – Žarošice – Kyjov B – Družstvu domácích uděleny 4 ŽK,
neodevzdáno STK. HR se předává do KR;
 III. třída sk. B – 2. kolo – Bohuslavice – Ždánice B – družstvo hostů se k utkání
nedostavilo, zaslalo vyjádření sekretáři OFS. STK předává klub Ždánice B do
nejbližšího zasedání DK s návrhem kontumace utkání 3:0 ve prospěch Bohuslavic;
 OP dorost 2. kolo – Žarošice – Milotice – k utkání nebyl delegován rozhodčí. V ZoU
neuvedeni AR1 a AR2;
 OP dorost 2. kolo – KEN Veselí/Vnorovy – Čejč – v ZoU neuveden hlavní pořadatel.
HR se předává do KR;
 OP starší žáci 2. kolo – Rohatec – Lipov – v 50. minutě bylo utkání přerušeno pro
zranění hráče hostů a přivolání ZZS. Utkání z tohoto důvodu bylo ve 2. poločase
nastaveno o 15 minut. STK bere na vědomí;
 OP mladší žáci sk. A 2. kolo – Vacenovice – Dambořice B – vedoucí domácích uveden
současně jako HR a neuvedeny minuty vstřelených branek;
 OP mladší žáci sk. A 2. kolo – Násedlovice/Žarošice – Ždánice – nezapsán poločasový
výsledek;
 OP mladší žáci sk. B 2. kolo – Hroznová Lhota – Ježov/Žádovice – v ZoU nezapsán
poločasový výsledek, doba hry, počet diváků, povrch hřiště, u domácích nedodržení
vzestupnosti čísel hráčů v ZoU a vedoucí domácích současně uveden jako rozhodčí a
nezapsané minuty vstřelených branek;
 OP mladší žáci sk. B 2. kolo – Kyjov B – Kostelec – u domácích nedodržena
vzestupnost čísel hráčů v ZoU.

3. Pokuty a poplatky
 4x ŽK – 100,-Kč: Dubňany B, Petrov, Radějov, Bukovany, Čejkovice, Žarošice,
Moravský Písek
 5x ŽK – 200,-Kč:
 6x ŽK – 300,-Kč:
 7x ŽK – 400,-Kč:
 Změny termínů a míst utkání:
200,- Kč: Hovorany
400,- Kč:
600,- Kč:

 300,-Kč – KEN Veselí/Vnorovy dorost – §53 odst. 1 a) SŘ FAČR – neuveden hlavní
pořadatel v ZoU

4. Termín odehrání podzimních utkání
 STK upozorňuje kluby, že všechna utkání podzimní části sezony musí být odehrána
nejpozději v neděli 6.11.2022. Případné žádosti o změnu termínu na pozdější termín
nebudou schváleny.

Komise mládeže:
1. Soutěže přípravek
 Veškeré informace související se soutěžemi přípravek jsou k dispozici na
http://kmofshodonin.cz/

Komise rozhodčích:
1. Komuniké ze zasedání KR
 Veškerá komuniké ze zasedání KR jsou zveřejněna na
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#uredni-deska
2. Žádosti o delegace rozhodčích na turnaje a přípravná utkání
 Pro žádosti o obsazení rozhodčích na přípravná utkání a turnaje použijte výhradně
formulář na tomto odkaze:

https://docs.google.com/forms/d/1FOnszhsd0RlOD0BoUpRofXBAsh6eZ01fBWk5cIyZfsU/viewform?e
dit_requested=true

Disciplinární Komise:
1. Rozhodnutí DK OFS Hodonín jsou zveřejněna na Úřední desce OFS Hodonín:
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#uredni-deska

Ostatní:
1. Adresář klubů
 Adresář klubů je k dispozici ke stažení na stránce
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#dokumenty
2. Rozhodnutí VV ohledně vyplňování zápisu při nedelegování rozhodčího
 VV OFS Hodonín dne 17.10.2022 per rollam schválil návrh STK, aby při nedelegaci
rozhodčího na utkání soutěží OFS Hodonín, nebyly klubům udělovány pokuty za
nesprávně vyplněný zápis o utkání, který vyplňoval rozhodčí laik. Toto rozhodnutí
platí do konce podzimní části sezony 2022/2023. STK však doporučuje všem klubům,
aby trenéry seznámili s postupem vyplnění zápisu o utkání, který je popsán v čl.11 RS
OFS Hodonín 2022/2023. Nejčastějšími chybami jsou:
o hlavní pořadatel, vedoucí družstva či rozhodčí jsou stejná osoba – každou
z těchto funkcí musí zastávat jiný člen FAČR!!!
o Nejsou uvedeny minuty vstřelených branek

Sekretář OFS Hodonín
Bc. Vlastimil Polák
V Hodoníně dne 26.10.2022