Zpráva OFS Hodonín č. 15 ze dne 2.11.2022

Zpráva OFS Hodonín č. 15 ze dne 2.11.2022

STK:
1. Změny termínů utkání
• Změny termínů utkání jsou zaznamenány v IS FAČR.
2. Zjištěné závady a nedostatky STK
• III. třída sk. A 1. kolo – Mikulčice – Žeravice – nesprávné označení pořadí střelců, zápis
neuzavřen HR. HR se předává do KR.;
• III. třída sk. B 1. kolo – Čejkovice – Lovčice – k utkání nebyl delegován rozhodčí,
nesprávné označení pořadí střelců;
• III. třída sk. C 1. kolo – Velká n. Veličkou B – Vnorovy B – k utkání nebyl delegován HR.
STK bere na vědomí;
• III. třída sk. C 1. kolo – Tvarožná Lhota – Hrubá Vrbka – k utkání nebyl delegován HR.
STK bere na vědomí;
• OP dorost 1. kolo – Bukovany – Žarošice – utkání nebylo odehráno z důvodu nízkého
počtu domácích hráčů. Mužstva se dohodla na novém termínu 6.11.2022 v 11:00. STK
bere na vědomí;
• OP dorost 4.kolo – Těmice – Bukovany – utkání předčasně ukončeno po 1. poločase
z důvodu poklesu počtu hráčů hostí pod 7. Druhý poločas již nebyl zahájen. V hlavičce
ZoU chybně vyplněna doba hry 2. poločasu. HR se předává do KR a utkání se předává
do nejbližšího zasedání DK, s návrhem kontumace utkání a udělení 3 bodů ve prospěch
Těmic a ponechání výsledku 7:0;
• OP starší žáci 4.kolo – Rohatec – Starý Poddvorov – k utkání nebyl delegován HR. Hlavní
pořadatel současně uveden jako HR. Neuveden AR1 ani AR2;
• OP mladší žáci sk. A – 2. kolo – Ratíškovice – Dolní Bojanovice – vedoucí družstva
domácích současně uveden jako rozhodčí laik;
• OP mladší žáci sk. B – 4.kolo – Rohatec – Kostelec – nepotvrzení ZoU vedoucím
družstva hostů.
3. Pokuty a poplatky
• 4x ŽK – 100,-Kč: Hroznová Lhota B, Nenkovice
• 5x ŽK – 200,-Kč: Hovorany, Bukovany
• 6x ŽK – 300,-Kč:
• 7x ŽK – 400,-Kč:
• Změny termínů a míst utkání:

200,- Kč:
400,- Kč:
600,- Kč: Bukovany
4. Termín odehrání podzimních utkání
• STK upozorňuje kluby, že všechna utkání podzimní části sezony musí být odehrána
nejpozději v neděli 6.11.2022. Případné žádosti o změnu termínu na pozdější termín
nebudou schváleny.

Komise mládeže:
1. Soutěže přípravek
• Veškeré informace související se soutěžemi přípravek jsou k dispozici na
http://kmofshodonin.cz/
2. Seminář trenérů mládeže
• v pondělí 31.10.2022 proběhl seminář trenérů mládeže. Byla projednána organizace
Okresní halové ligy přípravek a žáků. Veškeré informace ohledně OHL jsou k dispozici
na http://kmofshodonin.cz/ .
• dále se projednalo další pokračování soutěží přípravek a mladších žáků v jarní části
soutěže. Soutěže přípravek budou pro jarní část upraveny dle požadavků jednotlivých
klubů. Soutěže mladších žáků budou pro jarní část sezony nově nalosovány takto:
týmy, které se po podzimní části umístily na prvním až pátém místě soutěže OP mladší
žáci sk. A i sk. B, budou zařazeny do TOP skupiny o 10 účastnících a odehrají na jaře
skupinu o celkového vítěze okresního přeboru mladších žáků ve formátu každý
s každým. Týmy, které se umístily na šestém až desátém místě budou zařazeny do
skupiny ,,B‘‘, kterou odehrají rovněž způsobem každý s každým. Pokud bude mít nějaký
klub, který v podzimní části soutěž mladších žáků nehrál, zájem přihlásit tým mladších
žáků, bude zařazen do skupiny B. V takovém případě žádáme kluby o zaslání přihlášky
do soutěže mladších žáků pro jarní část sezony 2022/2023 na email:
ofshodonin@seznam.cz . Tento návrh komise mládeže schválila STK i výkonný výbor
OFS Hodonín.

Komise rozhodčích:
1. Komuniké ze zasedání KR
• Veškerá komuniké ze zasedání KR jsou zveřejněna na
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#uredni-deska
2. Žádosti o delegace rozhodčích na turnaje a přípravná utkání
• Pro žádosti o obsazení rozhodčích na přípravná utkání a turnaje použijte výhradně
formulář na tomto odkaze:

https://docs.google.com/forms/d/1FOnszhsd0RlOD0BoUpRofXBAsh6eZ01fBWk5cIyZfsU/viewform?e
dit_requested=true

Disciplinární Komise:
1. Rozhodnutí DK OFS Hodonín jsou zveřejněna na Úřední desce OFS Hodonín:
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#uredni-deska

Ostatní:
1. Adresář klubů
• Adresář klubů je k dispozici ke stažení na stránce
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#dokumenty
2. Rozhodnutí VV ohledně vyplňování zápisu při nedelegování rozhodčího
• VV OFS Hodonín dne 17.10.2022 per rollam schválil návrh STK, aby při nedelegaci
rozhodčího na utkání soutěží OFS Hodonín, nebyly klubům udělovány pokuty za
nesprávně vyplněný zápis o utkání, který vyplňoval rozhodčí laik. Toto rozhodnutí platí
do konce podzimní části sezony 2022/2023. STK však doporučuje všem klubům, aby
trenéry seznámili s postupem vyplnění zápisu o utkání, který je popsán v čl.11 RS OFS
Hodonín 2022/2023. Nejčastějšími chybami jsou:
o hlavní pořadatel, vedoucí družstva či rozhodčí jsou stejná osoba – každou
z těchto funkcí musí zastávat jiný člen FAČR!!!
o Nejsou uvedeny minuty vstřelených branek

3. Školení trenérů licence FAČR C
• Ve dnech 19.11. – 20.11.2022 proběhne školení trenérů licence FAČR C. Uskuteční se
v zasedací místnosti na stadionu U Červených domků v Hodoníně. Zájemci se mohou
přihlásit na tomto odkazu:
https://kurzy.fotbal.cz/registrace-kurzu?region=Jihomoravsk%C3%BD+kraj

Sekretář OFS Hodonín
Bc. Vlastimil Polák
V Hodoníně dne 2.11.2022