Zpráva OFS Hodonín č. 2 ze dne 14. 7. 2021

 

 

 

                        O K R E S N Í    F O T B A L O V Ý    S V A Z     H O D O N Í N

Tyršova č. 8  695 01 Hodonín,

 

 

 

Zpráva OFS Hodonín č. 2 ze dne 14. 7. 2021

 

 

Systém pro zadávání hlášenek je otevřen do termínu 20. 7. 2021.

 

Oddíly, které provedou v systému změnu termínu utkání na termín, který není hracím dnem dle TL (hrací dny: pátek večer, sobota, neděle) jsou povinny e-mailovou poštou neprodleně zaslat na OFS vzájemné dohody o změně termínu!!

 

Vzhledem k tomu, že IS nedovede provést změnu hřiště, je nutno tuto konkrétní změnu hřiště rovněž e-mailem zaslat na OFS a následně změna hřiště bude zadána do systému ručně.

 

VV OFS Hodonín schválil změnu na místě předsedy KR OFS. Funkce se na vlastní žádost vzdal pan Rudolf Volf.

 

Předseda KR OFS: Josef Bábíček MT: 605 245 211  e.mail: fesoj105@seznam.cz

 

Obsazovací úsek:  Martin Štipčák MT: 774 679 577 e. mail: krofshodonin@gmail.com

Aleš Skřítecký

Zdeněk Filipenský

 

V příloze této Zprávy OFS zasílám RS OFS pro soutěžní ročník 2021/2022. Prosím všechny sekretáře klubů o seznámení se s tímto rozpisem a hlavně kontrolu uvedených kontaktů v tomto rozpise. Případně nesrovnalosti prosím zašlete na OFS.

 

 

Rozhodnutí DK OFS Hodonín

Rozhodnutí DK OFS Hodonín jsou uvedeny na Úřední desce OFS Hodonín:

https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#uredni-deska

 

 

Předseda STK OFS: Zbyněk Válka v. r.                                                  Předseda DK OFS Vajdík Marek v. r.