Zpráva OFS Hodonín č. 22 ze dne 2.3.2022

Zpráva OFS Hodonín č. 22 ze dne 2.3.2022

STK:
1. Termín nahrání hlášenek pro jarní část SR 2021/2022
• Termín nahrání hlášenek byl pro kategorie žáků, dorostu a mužů stanoven do 25.2.2022. Nyní
jsou již všechny změny termínů za poplatek.
• Termín pro soutěže přípravek bude upřesněn předsedou komise mládeže. Informace
k soutěžím přípravek rovněž naleznete na http://kmofshodonin.cz/
2. TJ Sokol Louka, z.s. – odstoupení ze soutěže mužů – III. třída sk. C
• STK OFS Hodonín obdržela oficiální prohlášení o odhlášení družstva TJ Sokol Louka ze soutěže
mužů III. třídy sk. C
• STK pro porušení § 35 písm. b) SŘF v součinnosti s čl. 24 ods. 7 Rozpisu soutěží OFS Hodonín
uděluje fotbalovému klubu TJ Sokol Louka pořádkovou pokutu ve výši 15.000,-Kč
• STK dále za porušení § 35 písm. b) SŘF v součinnosti s § 7 bod 2 SŘF předává do nejbližšího
zasedání DK fotbalový klub TJ Sokol Louka
3. Los semifinále okresního poháru
• Semifinálové dvojice jsou dle pavouka: Vracov – Hovorany
Radějov – Dubňany B

Vracov hraje doma, jelikož se účastní nižší soutěže než Hovorany a v druhé dvojici STK
provedla los, který určil jako domácí tým Radějov. Termín semifinále je 11.5.2022 v 17:30.
Utkání jsou již nahrána v IS FAČR.
Komise mládeže:
1. OHL přípravek
• Ve dnech 26.2. a 27.2.2022 proběhla finálová kola okresní halové ligy starších a mladších
přípravek. Výsledky a konečné pořadí týmů je k dispozici na http://kmofshodonin.cz/
Komise rozhodčích:
1. Obsazení rozhodčích k přípravným utkáním
• Komise rozhodčích žádá všechny kluby, aby k požadavkům na obsazení rozhodčích k
přípravným utkáním používali vždy kontaktní formulář, jehož odkaz uvádím zde:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer1ziMWqMajqubZPvL-
Ht2aWuiiIU5fF0jd7fFir9_Y7mrPg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Na základě vyplněného formuláře budou rozhodčí na utkání delegováni.
2. Seminář rozhodčích, delegátů a oddílových asistentů rozhodčího
• Seminář rozhodčích proběhne v sobotu 5.3.2022 od 8:00 ve Spolkovém domě v Ratíškovicích.
Pozvánky byly zaslány rozhodčím, delegátům a klubům OFS.

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ HODONÍN
Tyršova č. 8, 695 01 Hodonín

IČO: 228 83 118, banka: ČSOB Hodonín, č.ú.: 246083272/0300
tel: 775 875 202, e-mail: ofshodonin@seznam.cz

DK:
1. Rozhodnutí DK OFS Hodonín jsou zveřejněna na Úřední desce OFS Hodonín:
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#uredni-deska

Ostatní:
1. Zrušení pokuty za neúčast klubů na VH OFS Hodonín v roce 2022
• VV OFS Hodonín na svém zasedání dne 1.3.2022 rozhodl o zrušení pokuty dle čl.3, odst.3 RS
OFS Hodonín za neúčast na Valné hromadě OFS Hodonín konané dne 2.2.2022. Rozhodnutí
bylo učiněno na základě početných omluv ze strany klubů, které byly zdůvodněny
onemocněním COVID-19 nebo karanténou.
2. Upozornění na splatnost faktur za startovné do soutěží OFS
• Faktury za startovné v soutěžích OFS Hodonín v soutěžním ročníku 2021/22 byly rozeslány do
klubů dne 19.1.2022. Splatnost faktur byla do data 2.2.2022. Ne všechny kluby startovné do
dnes zaplatili. Prosím kluby o kontrolu úhrady a případné uhrazení v co nejbližší době.
3. Hlášení turnajů na OFS
• VV na svém zasedání dne 1.3.2022 rozhodl o povinnosti hlásit turnaje, které kluby pořádají
v průběhu celého roku. Platí to pro turnaje všech kategorií. Rozhodnutí vzešlo z důvodu
přehlednosti a korigování kolizí více turnajů, obsazování rozhodčích a v návaznosti na akce
plánované OFS. Hlášení turnajů kluby provedou formou zaslání propozic daného turnaje na
email sekretáře OFS – ofshodonin@seznam.cz
4. Doškolení trenérů a školení nových trenérů
• Dne 3.3.2022 se koná doškolení trenérů licence C a v termínu 12.3. – 13.3.2022 školení
nových trenérů licence C. Kurzy má za OFS Hodonín na starost GTM OFS Hodonín Ing. Josef
Foltýn.
odkaz na přihlášku do kurzu trenérů FAČR licence C:
https://kurzy.fotbal.cz/…c9d
odkaz na doškolení pro držitele FAČR licence C:
https://kurzy.fotbal.cz/…12e
5. TJ Slovan Bzenec – zasílání korespondence
• Fotbalový klub TJ Slovan Bzenec informuje o dočasné změně adresy pro zasílání
korespondence. Všechnu korespondenci aktuálně zasílat na e-mail jednatel@fotbalbzenec.cz

Sekretář OFS Hodonín
Bc. Vlastimil Polák
V Hodoníně dne 2.3.2022