Zpráva OFS Hodonín č. 23 ze dne 23.3.2022

Zpráva OFS Hodonín č. 23 ze dne 23.3.2022

STK:
1. Změny termínů utkání
Změny termínů utkání jsou uvedeny v IS FAČR.
2. Soupisky družstev
STK upozorňuje kluby, které mají v soutěžích OFS Hodonín A i B týmy, aby vyplnily soupisky A
týmů v IS FAČR nejpozději do 30.3.2022.
3. Soupisky sdružených družstev
STK upozorňuje kluby, které startují v soutěžích OFS ve formě sdružených týmů, aby zaslaly
na sekretariát OFS (ofshodonin@seznam.cz) seznam všech hráčů, kteří se mohou v daném
soutěžním období zúčastnit soutěže. Seznam bude potvrzen oběma kluby.
4. Hrací čas v žákovských soutěžích
STK připomíná, že hrací doba v soutěžích žáků je následující:
• Mladší žáci – 2 X 30 minut
• Starší žáci – 2 X 35 minut
5. Poplatky a pokuty a opatření STK:
• 4x ŽK – 100,- Kč: 1x Dambořice
• 5x ŽK – 200,- Kč: 1x St. Poddvorov
• Změny termínů a míst utkání:

200,- Kč: 4x Bukovany, 1x Radějov, 1x Veselí n. M.
400,- Kč: 1x Lužice

Komise mládeže:
1. Rozlosování soutěží přípravek
Rozlosování soutěží přípravek je nahráno v IS FAČR. Termín nahrání hlášenek je do 27.3.2022.
Veškeré informace ohledně soutěží přípravek jsou k dispozici na stránkách
http://kmofshodonin.cz/
2. Schůzka trenérů přípravek
Dne 21.3.2022 proběhlo setkání trenérů přípravek klubů OFS v Ratíškovicích. Dohodlo se, že
soutěže přípravek budou na jaře probíhat dle rozlosování v IS FAČR a budou se, stejně jako
v minulosti, vyplňovat střelci branek a výsledky utkání.
Komise rozhodčích:
1. Obsazení rozhodčích k přípravným utkáním
Komise rozhodčích žádá všechny kluby, aby k požadavkům na obsazení rozhodčích k
přípravným utkáním používali vždy kontaktní formulář, jehož odkaz uvádím zde:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer1ziMWqMajqubZPvL-
Ht2aWuiiIU5fF0jd7fFir9_Y7mrPg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Na základě vyplněného formuláře budou rozhodčí na utkání delegováni.

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ HODONÍN
Tyršova č. 8, 695 01 Hodonín

IČO: 228 83 118, banka: ČSOB Hodonín, č.ú.: 246083272/0300
tel: 775 875 202, e-mail: ofshodonin@seznam.cz

2. Okresní gestor rozhodčích
KR rozhodla, že funkci okresního gestora rozhodčích v rámci projektu CHCI PÍSKAT! bude pro
OFS Hodonín zastávat Bc. Aleš Skřítecký
3. Komuniké ze zasedání KR
Veškerá komuniké ze zasedání KR jsou zveřejněna na
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#uredni-deska

Disciplinární Komise:
1. Rozhodnutí DK OFS Hodonín jsou zveřejněna na Úřední desce OFS Hodonín:
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#uredni-deska

Ostatní:
1. Hlášení turnajů na OFS
VV na svém zasedání dne 1.3.2022 rozhodl o povinnosti hlásit turnaje, které kluby pořádají
v průběhu celého roku. Platí to pro turnaje všech kategorií. Rozhodnutí vzešlo z důvodu
přehlednosti a korigování kolizí více turnajů, obsazování rozhodčích a v návaznosti na akce
plánované OFS. Hlášení turnajů kluby provedou formou zaslání propozic daného turnaje na
email sekretáře OFS – ofshodonin@seznam.cz
2. TJ Slovan Bzenec – zasílání korespondence
Fotbalový klub TJ Slovan Bzenec informuje o dočasné změně adresy pro zasílání
korespondence. Všechnu korespondenci aktuálně zasílat na e-mail jednatel@fotbalbzenec.cz
3. Adresář klubů
Aktualizovaný adresář klubů je k dispozici ke stažení na stránce
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#dokumenty
4. Rekonstrukce a výstavba šaten – Slavoj Rohatec
Fotbalový klub TJ Slavoj Rohatec informuje, že během jarní části soutěžního ročníku bude
probíhat rekonstrukce a přístavba stávající budovy šaten a zázemí fotbalového areálu. O
případných omezeních spojených s organizací utkání budou hostující týmy ze strany
domácího oddílu včas informovány.

Sekretář OFS Hodonín
Bc. Vlastimil Polák
V Hodoníně dne 23.3.2022