Zpráva OFS Hodonín č. 24 ze dne 30.3.2022

Zpráva OFS Hodonín č. 24 ze dne 30.3.2022

STK:
1. Změny termínů utkání
Změny termínů utkání jsou uvedeny v IS FAČR.
2. Zjištěné závady a nedostatky STK:
OP muži 15. kolo: Dambořice – Petrov: nepředáno STK – 4 ŽK u H. HR se předává do KR.
3. Poplatky, pokuty a opatření STK:
• 4x ŽK – 100,-Kč : Petrov
• 5x ŽK – 200,-Kč : Žarošice, Bukovany
• Změny termínů a míst utkání:

200,- Kč: Kobylí 2x, Sobůlky, Vlkoš
300,- Kč: Lipov
400,- Kč:
600,- Kč: Prušánky, Čejč, Hroznová Lhota

Komise mládeže:
1. Rozlosování soutěží přípravek
Soutěže přípravek jsou rozlosovány a hlášenky již uzavřeny. V případě potřeby změny
termínu nyní využijte žádost o změnu termínu v IS FAČR.
Komise rozhodčích:
1. Komuniké ze zasedání KR
Veškerá komuniké ze zasedání KR jsou zveřejněna na
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#uredni-deska

Disciplinární Komise:
1. Rozhodnutí DK OFS Hodonín jsou zveřejněna na Úřední desce OFS Hodonín:
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#uredni-deska
Ostatní:
1. Hlášení turnajů na OFS
VV na svém zasedání dne 1.3.2022 rozhodl o povinnosti hlásit turnaje, které kluby pořádají
v průběhu celého roku. Platí to pro turnaje všech kategorií. Rozhodnutí vzešlo z důvodu
přehlednosti a korigování kolizí více turnajů, obsazování rozhodčích a v návaznosti na akce
plánované OFS. Hlášení turnajů kluby provedou formou zaslání propozic daného turnaje na
email sekretáře OFS – ofshodonin@seznam.cz

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ HODONÍN
Tyršova č. 8, 695 01 Hodonín

IČO: 228 83 118, banka: ČSOB Hodonín, č.ú.: 246083272/0300
tel: 775 875 202, e-mail: ofshodonin@seznam.cz

2. TJ Slovan Bzenec – zasílání korespondence
Fotbalový klub TJ Slovan Bzenec informuje o dočasné změně adresy pro zasílání
korespondence. Všechnu korespondenci aktuálně zasílat na e-mail jednatel@fotbalbzenec.cz
3. Adresář klubů
Aktualizovaný adresář klubů je k dispozici ke stažení na stránce
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#dokumenty
4. Rekonstrukce a výstavba šaten – Slavoj Rohatec
Fotbalový klub TJ Slavoj Rohatec informuje, že během jarní části soutěžního ročníku bude
probíhat rekonstrukce a přístavba stávající budovy šaten a zázemí fotbalového areálu. O
případných omezeních spojených s organizací utkání budou hostující týmy ze strany
domácího oddílu včas informovány.
5. Příjezd ke hřišti SK Spartak Svatobořice – Mistřín
Vzhledem k ukončeným stavebním pracím, které dříve komplikovaly příjezd na hřiště, je nyní
umožněn příjezd z hlavní silnice – adresa Hlavní 84, 696 04 Svatobořice – Mistřín. Klub SK
Spartak Svatobořice – Mistřín žádá kluby o využívání výhradně tohoto příjezdu.

Sekretář OFS Hodonín
Bc. Vlastimil Polák
V Hodoníně dne 30.3.2022