Zpráva OFS Hodonín č. 25 ze dne 6.4.2022

Zpráva OFS Hodonín č. 25 ze dne 6.4.2022

STK:
1. Změny termínů utkání
• Změny termínů utkání jsou uvedeny v IS FAČR.
2. Zjištěné závady a nedostatky STK:
• OP dospělí – 16.kolo Petrov – Dolní Bojanovice – neoznačen náhradní kapitán H, jen
zapsán ve zprávě rozhodčího – HR se předává do KR
• III.C muži 14.kolo – Velká B – Vnorovy – neuzavřen zápis HR, HR se předává KR
• OP dorost 14.kolo – Žarošice – Těmice, nesprávné účtování dopravného u HR, v ZoÚ
opraveno sekretářem OFS, HR se předává do KR
• OP ml. žáci – 14. kolo – Hodonín C – Násedlovice/Nenkovice – nesprávně uvedeni
střelci utkání, podán protest oddílem Hodonín C, který STK shledává jako z části
odůvodněný. V ZoÚ opraveno sekretářem OFS. STK předává HR do KR a upozorňuje
vedoucí družstev na důsledné kontrolování ZoÚ před potvrzením ZoÚ

3. Poplatky, pokuty a opatření STK:
• 4x ŽK – 100,-Kč : Žeravice, Hroznová Lhota B
• 5x ŽK – 200,-Kč : Charvátská Nová Ves dorost
• 7x ŽK – 400,-Kč: Petrov
• Změny termínů a míst utkání:
200,- Kč: Dubňany 2x, Sobůlky
300,- Kč:
400,- Kč: Strážovice
600,- Kč: Starý Poddvorov, Rohatec, KEN Veselí n. M., Strážovice, Velká nad
Veličkou, Hodonín

Komise mládeže:
1. Výběr regionů OFS Hodonín
• Dne 12.4.2022 proběhne turnaj regionů OFS Hodonín (Kyjovsko, Hodonínsko,
Veselsko) v kategoriích mladších žáků U12 a U13. Turnaj se uskuteční v Šardicích
v čase 9:00 – 13:00. Nominace a propozice jsou zveřejněny na
http://kmofshodonin.cz/

Komise rozhodčích:
1. Komuniké ze zasedání KR
Veškerá komuniké ze zasedání KR jsou zveřejněna na
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#uredni-deska

Disciplinární Komise:
1. Rozhodnutí DK OFS Hodonín jsou zveřejněna na Úřední desce OFS Hodonín:
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#uredni-deska

Ostatní:
1. Hlášení turnajů na OFS
VV na svém zasedání dne 1.3.2022 rozhodl o povinnosti hlásit turnaje, které kluby pořádají
v průběhu celého roku. Platí to pro turnaje všech kategorií. Rozhodnutí vzešlo z důvodu
přehlednosti a korigování kolizí více turnajů, obsazování rozhodčích a v návaznosti na akce
plánované OFS. Hlášení turnajů kluby provedou formou zaslání propozic daného turnaje na
email sekretáře OFS – ofshodonin@seznam.cz

2. TJ Slovan Bzenec – zasílání korespondence
Fotbalový klub TJ Slovan Bzenec informuje o dočasné změně adresy pro zasílání
korespondence. Všechnu korespondenci aktuálně zasílat na e-mail jednatel@fotbalbzenec.cz
3. Adresář klubů
Aktualizovaný adresář klubů je k dispozici ke stažení na stránce
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#dokumenty
4. Rekonstrukce a výstavba šaten – Slavoj Rohatec
Fotbalový klub TJ Slavoj Rohatec informuje, že během jarní části soutěžního ročníku bude
probíhat rekonstrukce a přístavba stávající budovy šaten a zázemí fotbalového areálu. O
případných omezeních spojených s organizací utkání budou hostující týmy ze strany
domácího oddílu včas informovány.
5. Příjezd ke hřišti SK Spartak Svatobořice – Mistřín
Vzhledem k ukončeným stavebním pracím, které dříve komplikovaly příjezd na hřiště, je nyní
umožněn příjezd z hlavní silnice – adresa Hlavní 84, 696 04 Svatobořice – Mistřín. Klub SK
Spartak Svatobořice – Mistřín žádá kluby o využívání výhradně tohoto příjezdu.

Sekretář OFS Hodonín
Bc. Vlastimil Polák
V Hodoníně dne 6.4.2022