Zpráva OFS Hodonín č. 26 ze dne 13.4.2022

Zpráva OFS Hodonín č. 26 ze dne 13.4.2022

 

STK:

1. Změny termínů utkání

• Změny termínů utkání jsou uvedeny v IS FAČR.

2. Zjištěné závady a nedostatky STK:

• OP muži 17.kolo: Bukovany – Kněždub – nesprávný poločasový výsledek, opraveno

sekretářem OFS. HR se předává do KR;

• OP muži 17.kolo: Dambořice – Vlkoš – odměna AR2 zjišťována, uvedený rozhodčí však

není na seznamu rozhodčích a nelze mu zadat v ZoU odměnu, předáváme KR;

• III.C muži 15.kolo: Těmice – Velká B – neuvedeno odůvodnění nastavení hrací doby

2.poločasu. V ZoU neoznačeno zranění, které je popsáno ve zprávě R. HR se předává

do KR;

• III.C muži 15.kolo: Tv. Lhota B – Hrubá Vrbka – nepotvrzení ZoU vedoucím domácích

ani hlavním rozhodčím, HR se předává do KR;

• OP dorost 15.kolo: Těmice – Kobylí, nepotvrzen ZoU vedoucím hostí. Neuvedeno

odůvodnění nastavení hrací doby 2.poločasu. HR se předává do KR. Ze strany Kobylí

podán protest, který STK projednala a dle §27 odst.2 procesního řádu FAČR protest

zamítá.

 

3. Poplatky, pokuty a opatření STK:

• 4x ŽK – 100,-Kč: Vřesovice

• 5x ŽK – 200,-Kč: Petrov

• 6x ŽK – 300,-Kč: Vlkoš

• 7x ŽK – 400,-Kč:

• 8x ŽK – 400,-Kč: Dambořice

• Změny termínů a míst utkání:

 

200,- Kč: Mor. Písek, Milotice, Archlebov, Kobylí

300,- Kč:

400,- Kč: Velká n. V.

600,- Kč: Hodonín, Ratíškovice,

 

• 500,-Kč – Tv. Lhota – nepotvrzení ZoU – SŘ hlava 3 §61 odst.2

• 300,-Kč – Kobylí – nepotvrzení ZoU – SŘ hlava 3 §61 odst.2

4. Označení kapitána v ZoU

• STK upozorňuje oddíly, že v ZoU musí být kapitán uveden v základní sestavě t.j. nad

čarou a to při dodržení vzestupnosti čísel nad čarou a následně pod čarou

 

Komise mládeže:

1. Výběr regionů OFS Hodonín

• Dne 12.4.2022 proběhl turnaj regionů OFS Hodonín (Kyjovsko, Hodonínsko, Veselsko)

v kategoriích mladších žáků U12 a U13. Z tohoto turnaje vznikne nominace hráčů

kategorie U13 a kategorie U12. Kemp vybraných hráčů bude v pondělí 2. 5. 2022

v Šardicích v 17:00. Výběry se zúčastní turnaje okresních výběrů JMK v Kosticích U12

a v Rakvicích U13 ve čtvrtek 5. 5. 2022. Nominace budou zaslány do klubů a budou

zveřejněny na http://kmofshodonin.cz/

 

Komise rozhodčích:

1. Komuniké ze zasedání KR

Veškerá komuniké ze zasedání KR jsou zveřejněna na

https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#uredni-deska

 

Disciplinární Komise:

1. Rozhodnutí DK OFS Hodonín jsou zveřejněna na Úřední desce OFS Hodonín:

https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#uredni-deska

2. Předání rozhodčího do KR

DK OFS Hodonín předává hlavního rozhodčího utkání OP mužů: Dolní Bojanovice – FK

Hovorany pana Kotýka Marka do Komise rozhodčích z důvodu administrativního pochybení v

zápise o utkání a špatné kategorizaci udělení ČK.

 

Ostatní:

1. Hlášení turnajů na OFS

VV na svém zasedání dne 1.3.2022 rozhodl o povinnosti hlásit turnaje, které kluby pořádají

v průběhu celého roku. Platí to pro turnaje všech kategorií. Rozhodnutí vzešlo z důvodu

přehlednosti a korigování kolizí více turnajů, obsazování rozhodčích a v návaznosti na akce

plánované OFS. Hlášení turnajů kluby provedou formou zaslání propozic daného turnaje na

email sekretáře OFS – ofshodonin@seznam.cz

2. Adresář klubů

Aktualizovaný adresář klubů je k dispozici ke stažení na stránce

https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#dokumenty

3. Rekonstrukce a výstavba šaten – Slavoj Rohatec

Fotbalový klub TJ Slavoj Rohatec informuje, že během jarní části soutěžního ročníku bude

probíhat rekonstrukce a přístavba stávající budovy šaten a zázemí fotbalového areálu. O

případných omezeních spojených s organizací utkání budou hostující týmy ze strany

domácího oddílu včas informovány.

4. Příjezd ke hřišti SK Spartak Svatobořice – Mistřín

Vzhledem k ukončeným stavebním pracím, které dříve komplikovaly příjezd na hřiště, je nyní

umožněn příjezd z hlavní silnice – adresa Hlavní 84, 696 04 Svatobořice – Mistřín. Klub SK

Spartak Svatobořice – Mistřín žádá kluby o využívání výhradně tohoto příjezdu.

5. Prodloužení přestupního termínu pro mládež a ženy z Ukrajiny

• VV FAČR schválil prodloužení přestupního termínu pro přestupy hráčů do 18 let a

hráček přicházejících z Ukrajiny, a to do 15. 5. 2022. Rovněž byl prominut

administrativní poplatek za přestup zahraničního hráče. Více k tomuto:

https://facr.fotbal.cz/vykonny-vybor-schvalil-prodlouzeni-prestupniho-terminu-pro-

hrace-do-18-let-a-hracky-prichazejici-z-ukrajiny/a16166

 

• FAČR se podařilo vyjednat výjimku z povinného podávání žádostí FIFA ke schválení

vyžádání hráčů v případě přestupu uprchlíků přicházejících z Ukrajiny, a to jak bez

rodičů, tak i v doprovodu jednoho či obou rodičů. V praxi tak nebude nutné dokládat

přeložené dokumenty a čekat na schválení FIFA, čímž se celý postup zrychlí a

zjednoduší. Podrobnosti k postupu při přestupech naleznete zde:

https://facr.fotbal.cz/postup-pri-prestupech-hracu-z-ukrajiny/a15947

 

Sekretář OFS Hodonín

Bc. Vlastimil Polák

V Hodoníně dne 13.4.2022