Zpráva OFS Hodonín č. 27 ze dne 20.4.2022

Zpráva OFS Hodonín č. 27 ze dne 20.4.2022

STK:
1. Změny termínů utkání
• Změny termínů utkání jsou uvedeny v IS FAČR;
2. Zjištěné závady a nedostatky STK:
• OP muži 18.kolo – Starý Poddvorov – Ratíškovice B – začátek utkání o 15. min
opožděn z důvodu poruchy automobilu HR, ZoU neuzavřen rozhodčím. HR se
předává do KR;
• III. B třída muži 16.kolo – Archlebov – Věteřov – v ZoU neuveden počet diváků. HR se
předává do KR;
• III. B třída muži 16.kolo – Bohuslavice – Ždánice B – nepotvrzení základní části
vedoucími domácích i hostí z důvodu předčasného chybného uzavření ZoU
rozhodčím. Ve zprávě R zveřejněny potvrzovací kódy vedoucích obou celků. R se
předává do KR;
• III. B třída muži 16.kolo – Čejkovice – Kyjov B – nedodržení vzestupnosti čísel u
družstva hostů, R se předává do KR;
• III. C muži 16.kolo – Velká n. V. B – Tv. Lhota – v ZoU nezatržená kolonka – předat STK
– za 4 žluté karty domácího družstva, HR se předává do KR;
• OP ml. žáci 16.kolo – Veselí/Strážnice – Násedlovice/Nenkovice – hosté se k utkání
nedostavili. Vyjádření bylo zasláno, důvodem bylo náhlé onemocnění několika hráčů
před utkáním. STK předává družstvo Násedlovice/Nenkovice do DK s návrhem
kontumačního výsledku 3:0 a přidělení 3 bodů ve prospěch družstva Veselí/Strážnice;
• OP ml. žáci 14.kolo – KEN Veselí – Lipov – v ZoU neuveden AR2, HR předat do KR;
• OS st.žáci 16.kolo – Petrov – Čejč/Hovorany – k utkání nebyl delegovaný rozhodčí, R
laik byl uvedený zároveň jako vedoucí domácích a v ZoU neuveden AR1 ani AR2.

3. Poplatky, pokuty a opatření STK:
• 4x ŽK – 100,-Kč: Kněždub, Velká n. V. B
• 5x ŽK – 200,-Kč: Nenkovice
• 6x ŽK – 300,-Kč:
• 7x ŽK – 400,-Kč:
• 8x ŽK – 400,-Kč:
• Změny termínů a míst utkání:
200,- Kč: Vlkoš
300,- Kč:
400,- Kč:
600,- Kč: Lipov, Strážovice, Čejč
• 500,-Kč – Kyjov – čl.11 odst. 3 RS OFS
• 300,-Kč – Petrov – čl. 20, odst. Nedostavení se delegovaného R, bod.10 RS OFS

Komise mládeže:
1. Výběr regionů OFS Hodonín
• Dne 12.4.2022 proběhl turnaj regionů OFS Hodonín (Kyjovsko, Hodonínsko, Veselsko)
v kategoriích mladších žáků U12 a U13. Z tohoto turnaje vznikne nominace hráčů
kategorie U13 a kategorie U12. Kemp vybraných hráčů bude v pondělí 2. 5. 2022
v Šardicích v 17:00. Výběry se zúčastní turnaje okresních výběrů JMK v Kosticích U12
a v Rakvicích U13 ve čtvrtek 5. 5. 2022. Nominace budou zaslány do klubů a budou
zveřejněny na http://kmofshodonin.cz/
2. Turnaj výběrů mladšího dorostu OFS JmKFS
• Ve čtvrtek 21.4.2022 se uskuteční turnaj výběrů OFS JmKFS mladšího dorostu,
kterého se zúčastní i výběr OFS Hodonín. Turnaj se koná od 10:00 na stadionu TJ
Sokol Pohořelice. Nominace byly zaslány do mateřských klubů nominovaných hráčů a
zveřejněny na stránce http://kmofshodonin.cz/

Komise rozhodčích:
1. Komuniké ze zasedání KR
Veškerá komuniké ze zasedání KR jsou zveřejněna na
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#uredni-deska

Disciplinární Komise:
1. Rozhodnutí DK OFS Hodonín jsou zveřejněna na Úřední desce OFS Hodonín:
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#uredni-deska

Ostatní:
1. Hlášení turnajů na OFS
VV na svém zasedání dne 1.3.2022 rozhodl o povinnosti hlásit turnaje, které kluby pořádají
v průběhu celého roku. Platí to pro turnaje všech kategorií. Rozhodnutí vzešlo z důvodu
přehlednosti a korigování kolizí více turnajů, obsazování rozhodčích a v návaznosti na akce
plánované OFS. Hlášení turnajů kluby provedou formou zaslání propozic daného turnaje na
email sekretáře OFS – ofshodonin@seznam.cz
2. Adresář klubů
Adresář klubů je k dispozici ke stažení na stránce
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#dokumenty
3. Rekonstrukce a výstavba šaten – Slavoj Rohatec
Fotbalový klub TJ Slavoj Rohatec informuje, že během jarní části soutěžního ročníku bude
probíhat rekonstrukce a přístavba stávající budovy šaten a zázemí fotbalového areálu. O
případných omezeních spojených s organizací utkání budou hostující týmy ze strany
domácího oddílu včas informovány.

4. Příjezd ke hřišti SK Spartak Svatobořice – Mistřín
Vzhledem k ukončeným stavebním pracím, které dříve komplikovaly příjezd na hřiště, je nyní
umožněn příjezd z hlavní silnice – adresa Hlavní 84, 696 04 Svatobořice – Mistřín. Klub SK
Spartak Svatobořice – Mistřín žádá kluby o využívání výhradně tohoto příjezdu.
5. Prodloužení přestupního termínu pro mládež a ženy z Ukrajiny
• VV FAČR schválil prodloužení přestupního termínu pro přestupy hráčů do 18 let a
hráček přicházejících z Ukrajiny, a to do 15. 5. 2022. Rovněž byl prominut
administrativní poplatek za přestup zahraničního hráče. Více k tomuto:

https://facr.fotbal.cz/vykonny-vybor-schvalil-prodlouzeni-prestupniho-terminu-pro-
hrace-do-18-let-a-hracky-prichazejici-z-ukrajiny/a16166

• FAČR se podařilo vyjednat výjimku z povinného podávání žádostí FIFA ke schválení
vyžádání hráčů v případě přestupu uprchlíků přicházejících z Ukrajiny, a to jak bez
rodičů, tak i v doprovodu jednoho či obou rodičů. V praxi tak nebude nutné dokládat
přeložené dokumenty a čekat na schválení FIFA, čímž se celý postup zrychlí a
zjednoduší. Podrobnosti k postupu při přestupech naleznete zde:
https://facr.fotbal.cz/postup-pri-prestupech-hracu-z-ukrajiny/a15947

Sekretář OFS Hodonín
Bc. Vlastimil Polák
V Hodoníně dne 20.4.2022