Zpráva OFS Hodonín č. 28 ze dne 27.4.2022

Zpráva OFS Hodonín č. 28 ze dne 27.4.2022

STK:
1. Změny termínů utkání
• Změny termínů utkání jsou uvedeny v IS FAČR;
2. Zjištěné závady a nedostatky STK:
• OP muži 19. kolo: Hovorany – KEN Veselí – zahájení utkání bylo posunuto o 15. minut
z důvodu nepříznivého počasí, STK bere na vědomí;
• OP muži 19.kolo – D. Bojanovice – Žarošice – VD hostí uveden v ZoU zároveň jako
hráč. HR se předává do KR;
• OP muži 19.kolo – Dambořice – St. Poddvorov – nevhodné chování hráčů hostí vůči
HR po ukončení utkání. STK upozorňuje oddíly, aby se hráči a funkcionáři vůči
rozhodčím v průběhu i po ukončení utkání chovali slušně;
• III. A třída muži 17.kolo – Vlkoš B – Dubňany B – nepotvrzena základní část vedoucím
družstva domácích. Důvodem bylo chybné zadání VD do ZoU;
• III.A třída 17.kolo – Kostelec – Nesyt – utkání kvůli nepřizpůsobivému počasí a terénu
nebylo zahájeno, byla učiněna dohoda klubů o náhradním termínu – pátek 20.5.2022
v 18:00;
• III. B třída muži 17.kolo – Lovčice – Archlebov – utkání kvůli nepříznivému počasí
zahájeno o 20. minut později. STK bere na vědomí;
• III. B třída muži 17.kolo – Nenkovice – Čejkovice – utkání kvůli nepříznivému počasí
zahájeno o 15. minut později. STK bere na vědomí;
• III. C třída muži 17.kolo – Těmice – Nová Lhota – jako AR2 uveden člen FAČR ročníku
2009. HR se předává do KR;
• OP dorost 17.kolo – Brumovice – Charvátská Nová Ves – Z důvodu opožděného
příjezdu družstva hostí bylo utkání zahájeno o 10 minut později. Ze strany hostujícího
družstva bylo zasláno vyjádření. STK bere na vědomí;
• OP ml. žáci 17.kolo – Dubňany/Mutěnice B – Veselí/Strážnice B – v ZoU neuveden
AR1 a AR2. HR se předává do KR.
• OP ml. žáci 17.kolo – Lipov – Násedlovice/Nenkovice – nesprávně uvedena doba hry 1.
poločasu a neuvedena doba hry 2. poločasu. Nepotvrzení ZoU VD hostí z důvodu
uzavření ZoU HR. Potvrzovací kód uveden ve zprávě rozhodčího. HR se předává do KR.

3. Poplatky, pokuty a opatření STK:
• 4x ŽK – 100,-Kč: Lipov, Moravany, Kyjov B
• 5x ŽK – 200,-Kč: Hroznová Lhota B
• 6x ŽK – 300,-Kč: Bukovany, Milotice B, Archlebov
• 7x ŽK – 400,-Kč:
• Změny termínů a míst utkání:

200,- Kč: Vlkoš, Sobůlky 2x, NESYT Hodonín, Velká n. V.,
300,- Kč:
400,- Kč: KEN Veselí, Petrov
600,- Kč: FK Hodonín, Čejkovice, Násedlovice, Dubňany, Kostelec,

• 500,-Kč – Žarošice – §30 odst.4 SŘF,
• 500,-Kč – Vlkoš – nepotvrzení ZoU – SŘ hlava 3 §61 odst.2

Komise mládeže:
1. Výběr regionů OFS Hodonín
• Dne 12.4.2022 proběhl turnaj regionů OFS Hodonín (Kyjovsko, Hodonínsko, Veselsko)
v kategoriích mladších žáků U12 a U13. Z tohoto turnaje vznikne nominace hráčů
kategorie U13 a kategorie U12. Kemp vybraných hráčů bude v pondělí 2. 5. 2022
v Šardicích v 17:00. Výběry se zúčastní turnaje okresních výběrů JMK v Kosticích U12
a v Rakvicích U13 ve čtvrtek 5. 5. 2022. Nominace budou zaslány do klubů a budou
zveřejněny na http://kmofshodonin.cz/

Komise rozhodčích:
1. Komuniké ze zasedání KR
Veškerá komuniké ze zasedání KR jsou zveřejněna na
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#uredni-deska

Disciplinární Komise:
1. Rozhodnutí DK OFS Hodonín jsou zveřejněna na Úřední desce OFS Hodonín:
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#uredni-deska

Ostatní:
1. Hlášení turnajů na OFS
VV na svém zasedání dne 1.3.2022 rozhodl o povinnosti hlásit turnaje, které kluby pořádají
v průběhu celého roku. Platí to pro turnaje všech kategorií. Rozhodnutí vzešlo z důvodu
přehlednosti a korigování kolizí více turnajů, obsazování rozhodčích a v návaznosti na akce
plánované OFS. Hlášení turnajů kluby provedou formou zaslání propozic daného turnaje na
email sekretáře OFS – ofshodonin@seznam.cz
2. Adresář klubů
Adresář klubů je k dispozici ke stažení na stránce
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#dokumenty
3. Rekonstrukce a výstavba šaten – Slavoj Rohatec
Fotbalový klub TJ Slavoj Rohatec informuje, že během jarní části soutěžního ročníku bude
probíhat rekonstrukce a přístavba stávající budovy šaten a zázemí fotbalového areálu. O
případných omezeních spojených s organizací utkání budou hostující týmy ze strany
domácího oddílu včas informovány.
4. Příjezd ke hřišti SK Spartak Svatobořice – Mistřín
Vzhledem k ukončeným stavebním pracím, které dříve komplikovaly příjezd na hřiště, je nyní
umožněn příjezd z hlavní silnice – adresa Hlavní 84, 696 04 Svatobořice – Mistřín. Klub SK
Spartak Svatobořice – Mistřín žádá kluby o využívání výhradně tohoto příjezdu.

5. Prodloužení přestupního termínu pro mládež a ženy z Ukrajiny
• VV FAČR schválil prodloužení přestupního termínu pro přestupy hráčů do 18 let a
hráček přicházejících z Ukrajiny, a to do 15. 5. 2022. Rovněž byl prominut
administrativní poplatek za přestup zahraničního hráče. Více k tomuto:

https://facr.fotbal.cz/vykonny-vybor-schvalil-prodlouzeni-prestupniho-terminu-pro-
hrace-do-18-let-a-hracky-prichazejici-z-ukrajiny/a16166

• FAČR se podařilo vyjednat výjimku z povinného podávání žádostí FIFA ke schválení
vyžádání hráčů v případě přestupu uprchlíků přicházejících z Ukrajiny, a to jak bez
rodičů, tak i v doprovodu jednoho či obou rodičů. V praxi tak nebude nutné dokládat
přeložené dokumenty a čekat na schválení FIFA, čímž se celý postup zrychlí a
zjednoduší. Podrobnosti k postupu při přestupech naleznete zde:
https://facr.fotbal.cz/postup-pri-prestupech-hracu-z-ukrajiny/a15947

Sekretář OFS Hodonín
Bc. Vlastimil Polák
V Hodoníně dne 27.4.2022