Zpráva OFS Hodonín č. 3 ze dne 11.8.2022

Zpráva OFS Hodonín č. 3 ze dne 11.8.2022

STK:
1. Rozlosování soutěží OFS Hodonín pro SR 2022/2023
• Rozlosování soutěží OFS Hodonín pro SR 2022/2023 je vloženo v IS FAČR. Nyní jsou
změny termínu zpoplatněny.

2. Soupisky družstev a seznamy hráčů sdružených týmů
• Termíny pro nahrání soupisek do IS FAČR nebo zaslání seznamu hráčů sdruženého
družstva jsou následující:
• Soutěže dospělých do 10.8.2022 – kluby, které mají A i B tým a doposud
nevyplnily soupisku v IS FAČR pro A tým, ať tak neprodleně učiní!!!
• Soutěž dorostu do 17.8.2022
• Soutěže žáků do 24.8.2022

3. Pokuty a poplatky
• 1.000,-Kč – čl. 24, odst. 13 RS OFS – revize pokuty ze zprávy OFS Hodonín č. 2 ze dne
20.7.2022 – Lužicím odebrána pokuta ve výši 1.000,-Kč z důvodu dohlášení
příslušnosti rozhodčího v jarní části SR 2021/2022.
• Změny termínů a míst utkání:

200,- Kč: Velká nad Veličkou 2x, Moravany 2x, Suchov, Ratíškovice 2x,
Vacenovice 3x, Žeravice, Sobůlky 2x, Strážnice
300,- Kč:
400,- Kč:
600,- Kč:
4. Okresní pohár
• V neděli 7.8.2022 se odehrálo 1. kolo okresního poháru dospělých. 2. Kolo je na
programu dle termínové listiny ve středu 31.8.2022 v 17:30 a je již nahráno v IS FAČR,
dle původního ,,pavouka‘‘.

Komise mládeže:
1. Rozlosování soutěží přípravek SR 2022/2023
• Soutěže přípravek jsou rozlosovány v IS FAČR.
• Veškeré informace ohledně soutěží přípravek jsou dostupné na stránkách
http://kmofshodonin.cz/

Komise rozhodčích:
1. Komuniké ze zasedání KR
• Veškerá komuniké ze zasedání KR jsou zveřejněna na
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#uredni-deska

2. Žádosti o delegace rozhodčích na turnaje a přípravná utkání
• Pro žádosti o obsazení rozhodčích na přípravná utkání a turnaje použijte výhradně
formulář na tomto odkaze:

https://docs.google.com/forms/d/1FOnszhsd0RlOD0BoUpRofXBAsh6eZ01fBWk5cIyZfsU/viewform?e
dit_requested=true

3. Náhradní seminář rozhodčích, delegátů a oddílových asistentů rozhodčího
• Náhradní seminář rozhodčích, delegátů a oddílových asistentů rozhodčího se
uskuteční 29.8.2022 od 17:00 v zasedací místnosti sídla OFS Hodonín na adrese
Tyršova č. 8, 695 01 Hodonín.

Disciplinární Komise:
1. Rozhodnutí DK OFS Hodonín jsou zveřejněna na Úřední desce OFS Hodonín:
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#uredni-deska

Ostatní:

1. Adresář klubů
• Adresář klubů je k dispozici ke stažení na stránce
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#dokumenty

Sekretář OFS Hodonín
Bc. Vlastimil Polák
V Hodoníně dne 11.8.2022