Zpráva OFS Hodonín č. 30 ze dne 11.5.2022

Zpráva OFS Hodonín č. 30 ze dne 11.5.2022

STK:
1. Změny termínů utkání
• Změny termínů utkání jsou uvedeny v IS FAČR.
2. Zjištěné závady a nedostatky STK:
• OP muži 21.kolo – Ratíškovice B – Bukovany – v utkání byly uděleny 4 ŽK družstvu
hostí, nepředáno STK. HR se předává do KR.
• III.A muži 19.kolo – Moravany – Vlkoš B – nesprávné označení pořadí střelců v ZoU.
HR se předává do KR.
• III.A muži19.kolo – Milotice B – Dubňany B – nedodržení vzestupnosti čísel u družstva
domácích. HR se předává do KR.
• III.B muži 19.kolo – Ždánice B – Násedlovice – nesprávné označení pořadí střelců
v ZoU. Neuzavřen ZoU rozhodčím. HR se předává do KR.
• III.B muži 19.kolo – Věteřov – Čejkovice – neodůvodněné předání STK. HR se předává
do KR.
• III.C muži 19.kolo – Těmice – Mor. Písek – neodůvodněný PK nařízený pro družstvo
hostí. Uvedené střídání družstva hostí číslo 6 za 5, avšak hráč číslo 6 nebyl uveden
v ZoU. HR se předává do KR.
• OP dorost 15.kolo – Ratíškovice B – Čejkovice/Hovorany – nesprávně uveden
poločasový výsledek a nesprávné označení pořadí střelců branek. HR se předává do
KR.
• OP ml. žáci 19.kolo – Vnorovy – Lipov – v ZoU neuveden AR1 ani AR2. HR se předává
do KR.

3. Poplatky, pokuty a opatření STK:
• 4x ŽK – 100,-Kč: Bukovany, Nenkovice
• 5x ŽK – 200,-Kč: Vlkoš, KEN Veselí
• 6x ŽK – 300,-Kč:
• 7x ŽK – 400,-Kč:
• Změny termínů a míst utkání:

200,- Kč: Ratíškovice, Charvátská Nová Ves, Starý Poddvorov
300,- Kč:
400,- Kč: Milotice
600,- Kč: Vnorovy

• 500,- Milotice B – čl. 11, odst. 3, RS OFS
4. Finále Okresního poháru
• Finále okresního poháru se uskuteční ve středu 25.5.2022 v 18:00 na stadionu FK
Agro Vnorovy.
Komise mládeže:
1. Výběr regionů OFS Hodonín
• Dne 5.5.2022 proběhly turnaje okresních výběrů JmKFS v Kosticích U12 a v Rakvicích
U13. Informace a hodnocení turnajů je zveřejněno na http://kmofshodonin.cz/

2. Stránka komise mládeže OFS Hodonín na Facebooku
• Byla založena stránka komise mládeže OFS Hodonín na Facebooku. Odkaz zde:
https://www.facebook.com/kmofsho

Komise rozhodčích:
1. Komuniké ze zasedání KR
• Veškerá komuniké ze zasedání KR jsou zveřejněna na
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#uredni-deska

Disciplinární Komise:
1. Rozhodnutí DK OFS Hodonín jsou zveřejněna na Úřední desce OFS Hodonín:
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#uredni-deska

Ostatní:
1. Hlášení turnajů na OFS
VV na svém zasedání dne 1.3.2022 rozhodl o povinnosti hlásit turnaje, které kluby pořádají
v průběhu celého roku. Platí to pro turnaje všech kategorií. Rozhodnutí vzešlo z důvodu
přehlednosti a korigování kolizí více turnajů, obsazování rozhodčích a v návaznosti na akce
plánované OFS. Hlášení turnajů kluby provedou formou zaslání propozic daného turnaje na
email sekretáře OFS – ofshodonin@seznam.cz
2. Adresář klubů
Adresář klubů je k dispozici ke stažení na stránce
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#dokumenty
3. Rekonstrukce a výstavba šaten – Slavoj Rohatec
Fotbalový klub TJ Slavoj Rohatec informuje, že během jarní části soutěžního ročníku bude
probíhat rekonstrukce a přístavba stávající budovy šaten a zázemí fotbalového areálu. O
případných omezeních spojených s organizací utkání budou hostující týmy ze strany
domácího oddílu včas informovány.
4. Příjezd ke hřišti SK Spartak Svatobořice – Mistřín
Vzhledem k ukončeným stavebním pracím, které dříve komplikovaly příjezd na hřiště, je nyní
umožněn příjezd z hlavní silnice – adresa Hlavní 84, 696 04 Svatobořice – Mistřín. Klub SK
Spartak Svatobořice – Mistřín žádá kluby o využívání výhradně tohoto příjezdu.
5. Prodloužení přestupního termínu pro mládež a ženy z Ukrajiny
• VV FAČR schválil prodloužení přestupního termínu pro přestupy hráčů do 18 let a
hráček přicházejících z Ukrajiny, a to do 15. 5. 2022. Rovněž byl prominut
administrativní poplatek za přestup zahraničního hráče. Více k tomuto:

https://facr.fotbal.cz/vykonny-vybor-schvalil-prodlouzeni-prestupniho-terminu-pro-
hrace-do-18-let-a-hracky-prichazejici-z-ukrajiny/a16166

• FAČR se podařilo vyjednat výjimku z povinného podávání žádostí FIFA ke schválení
vyžádání hráčů v případě přestupu uprchlíků přicházejících z Ukrajiny, a to jak bez
rodičů, tak i v doprovodu jednoho či obou rodičů. V praxi tak nebude nutné dokládat
přeložené dokumenty a čekat na schválení FIFA, čímž se celý postup zrychlí a
zjednoduší. Podrobnosti k postupu při přestupech naleznete zde:
https://facr.fotbal.cz/postup-pri-prestupech-hracu-z-ukrajiny/a15947

Sekretář OFS Hodonín
Bc. Vlastimil Polák
V Hodoníně dne 11.5.2022