Zpráva OFS Hodonín č. 31 ze dne 18.5.2022

Zpráva OFS Hodonín č. 31 ze dne 18.5.2022

STK:
1. Změny termínů utkání
• Změny termínů utkání jsou uvedeny v IS FAČR.
2. Zjištěné závady a nedostatky STK:
• III. třída sk. B muži 19.kolo – Věteřov – Čejkovice – STK reviduje závadu uvedenou ve
zprávě č.30 a ruší předání HR do KR;
• Okresní pohár – Radějov – Dubňany B – v ZoU po ukončení utkání nebyly vyplněny
údaje z 2. poločasu a ZoU nebyl potvrzen vedoucími obou celků ani HR. STK si
vyžádala vyjádření obou celků a HR, ze kterých bylo zjištěno, že došlo k technickým
problém s připojením k internetu. HR neřešil toto dle předpisu a vyžádal si od
vedoucích potvrzovací kódy a zápis doplnil a uzavřel následující den v ranních
hodinách. HR se předává do KR;
• III. třída sk. B muži – 20.kolo – Čejč – Sobůlky – nesprávné označení pořadí střelců. HR
se předává do KR;
• OP ml. žáci – 22. kolo – KEN Veselí – Hodonín C – neuveden AR1 a AR2. HR se předává
do KR;
• OP ml. žáci – 22.kolo – Vnorovy – Ratíškovice B – neuveden AR1 a AR2. HR se předává
do KR;
• OP ml. žáci – 20. kolo – KEN Veselí – FK Hodonín D – delegovaný rozhodčí se k utkání
nedostavil. HR se předává do KR;
• OP ml. žáci – 20.kolo – Lipov – Strážovice/Ždánice – nesprávně uvedena doba hry. HR
se předává do KR;
• OP ml. žáci – 19. kolo – Ratíškovice B – Velká n. V. – u družstva domácích uvedeni
v ZoU 3 hráči ze soupisky A týmu (Vacenovský Jakub, Vacenovský Matěj, Holeček
Tomáš), čímž byl porušen čl.12 odst.4 h) RS OFS. STK předává oddíl Ratíškovice B do
DK s návrhem kontumačního výsledku 0:3 a udělení 3 bodů ve prospěch Velké nad
Veličkou.

3. Poplatky, pokuty a opatření STK:
• 4x ŽK – 100,-Kč: Čejkovice (19.kolo), Dubňany (SF OP), Hr. Lhota B, Kněždub, Věteřov
• 5x ŽK – 200,-Kč: Petrov
• 6x ŽK – 300,-Kč: Vlkoš
• 7x ŽK – 400,-Kč:
• Změny termínů a míst utkání:
200,- Kč: Lužice, Lovčice
300,- Kč:
400,- Kč:
600,- Kč: FC Veselí n. M., FK Hodonín, Brumovice, Vnorovy

• 500,-Kč – Radějov – čl. 24, odst. 12 f) RS OFS
• 500,-Kč – Dubňany B – čl. 24, odst. 12 f) RS OFS

4. Upozornění na sdělování potvrzovacích kódů
• STK důrazně upozorňuje kluby, že vedoucí družstev nesmí sdělovat své potvrzovací
kódy rozhodčím k pozdějšímu uzavření ZoU. Vedoucí družstev jsou povinni
zkontrolovat a následně potvrdit ZoU svým potvrzovacím kódem po vyplnění ZoU
rozhodčím bezprostředně po utkání!
5. Změna místa konání finále Okresního poháru
• Do finále Okresního poháru se probojovala družstva Dubňany B – Hovorany. Na
žádost obou celků bylo změněno místo konání finálového utkání, které se bude konat
ve středu 25.5.2022 v 18:00 na stadionu v Šardicích.

Komise mládeže:
1. Nominační kemp OFS Hodonín – starší žáci
• Dne 19.5.2022 v 17:00 se koná nominační kemp vybraných hráčů ročníku 2008 a
2007. Na základě tohoto tréninku budou vybráni hráči, kteří se zúčastní finálového
turnaje OFS. Turnaj se bude konat 24.5.2022 v Hrušovanech nad Jevišovkou.
Nominace na kemp byla zaslána do klubů a je zveřejněna na http://kmofshodonin.cz/

Komise rozhodčích:
1. Komuniké ze zasedání KR
• Veškerá komuniké ze zasedání KR jsou zveřejněna na
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#uredni-deska

Disciplinární Komise:
1. Rozhodnutí DK OFS Hodonín jsou zveřejněna na Úřední desce OFS Hodonín:
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#uredni-deska

Ostatní:
1. Hlášení turnajů na OFS
VV na svém zasedání dne 1.3.2022 rozhodl o povinnosti hlásit turnaje, které kluby pořádají
v průběhu celého roku. Platí to pro turnaje všech kategorií. Rozhodnutí vzešlo z důvodu
přehlednosti a korigování kolizí více turnajů, obsazování rozhodčích a v návaznosti na akce
plánované OFS. Hlášení turnajů kluby provedou formou zaslání propozic daného turnaje na
email sekretáře OFS – ofshodonin@seznam.cz
2. Adresář klubů
Adresář klubů je k dispozici ke stažení na stránce
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#dokumenty

3. Rekonstrukce a výstavba šaten – Slavoj Rohatec
Fotbalový klub TJ Slavoj Rohatec informuje, že během jarní části soutěžního ročníku bude
probíhat rekonstrukce a přístavba stávající budovy šaten a zázemí fotbalového areálu. O
případných omezeních spojených s organizací utkání budou hostující týmy ze strany
domácího oddílu včas informovány.
4. Příjezd ke hřišti SK Spartak Svatobořice – Mistřín
Vzhledem k ukončeným stavebním pracím, které dříve komplikovaly příjezd na hřiště, je nyní
umožněn příjezd z hlavní silnice – adresa Hlavní 84, 696 04 Svatobořice – Mistřín. Klub SK
Spartak Svatobořice – Mistřín žádá kluby o využívání výhradně tohoto příjezdu.
5. Změna zaměstnanců FAČR na oddělení přestupů
K 30.4. ukončila své dlouholeté působení na FAČR paní Hana Hadrbolcová a ke konci května
končí i další dlouholetá pracovnice úseku členských práv paní Hana Machonská. Nově má
celou oblast přestupů v gesci Mgr. Jiří Hendrich (hendrich@fotbal.cz), přičemž vnitrostátní
přestupy profesionálů administruje Filip Klaban (klaban@fotbal.cz). V souvislosti s tím rovněž
připomínám, že zahraniční přestupy profesionálů spravuje Tereza Vaniaková
(vaniakova@fotbal.cz) a zahraniční přestupy amatérů Petr Smrkovský (smrkovsky@fotbal.cz).
6. Vstupenky na Ligu národů UEFA
V minulých dnech byl spuštěn prodej vstupenek/jejich balíčků na domácí utkání české
reprezentace v Lize národů se Švýcarskem, Španělskem a Portugalskem. Vstupenky můžete
zakoupit zde.
https://www.ticketportal.cz/nevent/HRDI-LVI

Sekretář OFS Hodonín
Bc. Vlastimil Polák
V Hodoníně dne 18.5.2022