Zpráva OFS Hodonín č. 32 ze dne 25.5.2022

Zpráva OFS Hodonín č. 32 ze dne 25.5.2022

STK:
1. Změny termínů utkání
• Změny termínů utkání jsou uvedeny v IS FAČR.
2. Zjištěné závady a nedostatky STK:
• OP muži 23. kolo – Petrov – Kněždub – ve zprávě R uvedeno střídání hostí s číslem 10
za 15 a 12 za 14, jenže hráči s číslem 14 a 15 u družstva hostí nejsou uvedeni v ZoU.
HR se předává do KR.
• III. třída sk. A 21. kolo – Vřesovice – Mikulčice – nesprávně uvedeno pořadí střelců.
HR se předává do KR.
• III. třída sk. B 21. kolo – Věteřov – Kyjov B – nesprávné označení pořadí střelců branek,
neuveden důvod nařízení PK. Předání do KR za udělení 4 ŽK – 2 ŽK pro domácí a 2 ŽK
pro hosty. HR se předává do KR.
• III. třída sk. B 21. kolo – Sobůlky – Čejkovice – družstvo hostí se k utkání nedostavilo.
Vyjádření dle čl. 5 odst. 11, RS OFS nebylo klubem zasláno. STK předává oddíl
Čejkovice do DK s návrhem kontumačního výsledku 3:0 a udělení 3 bodů ve prospěch
týmu Sobůlek.
• III. třída sk. C 21.kolo – Velká n V. B – Nová Lhota – v ZoU uvedeno střídání domácích
v 90. minutě hráče č. 17 za hráče č. 6. Hráč č. 17 domácích v ZoU není uveden.
Popsané zranění hostujícího hráče č. 6 nebylo označeno v ZoU. HR se předává do KR.
• OP dorost 21. kolo – Žarošice – Ch. N. Ves – k utkání nebyl delegovaný rozhodčí.
Utkání odřídil po dohodě přítomný rozhodčí Piskoř Jan. STK bere na vědomí.
• OP dorost 21. kolo – Vnorovy – Milotice – Rozhodčí zápis vložil jako laik, nebyl
vyplněn hrací povrch, neuveden čas vstřelených branek. HR se předává do KR.
• OP st. žáci 11. kolo – Hroznová Lhota – Rohatec – u družstva hostí nedodržena
vzestupnost čísel v ZoU. HR se předává do KR.
• OP ml. žáci 21. kolo – Prušánky/Lužice – Násedlovice/Nenkovice – pořadí střelců
nesprávně uvedeno. HR se předává do KR.
• OP ml. žáci 20.kolo – Násedlovice/Nenkovice – Ratíškovice B – u družstva hostí
nastoupili 4 hráči ze soupisky A týmu (Vacenovský Matěj, Vacenovský Jakub, Kališ
Jakub, Holeček Tomáš) čímž byl porušen čl.12 odst.4 h) RS OFS. STK předává oddíl
Ratíškovice B do DK s návrhem kontumačního výsledku 3:0 a udělení 3 bodů ve
prospěch týmu Násedlovice/Nenkovice.

3. Poplatky, pokuty a opatření STK:
• 4x ŽK – 100,-Kč:
• 5x ŽK – 200,-Kč: Radějov
• 6x ŽK – 300,-Kč:
• 7x ŽK – 400,-Kč:
• Změny termínů a míst utkání:
200,- Kč: Ratíškovice
300,- Kč:
400,- Kč: Mikulčice
600,- Kč: FK Hodonín 2x

• 1.000,-Kč – Čejkovice – čl. 5 odst. 11, RS OFS
• 200,-Kč – Rohatec – čl. 11, odst. 3, RS OFS
4. Přihlášky do soutěžního ročníku 2022/2023 a termín losovacího aktivu
• Přihlášky do soutěží OFS Hodonín pro ročník 2022/2023 zasílejte na email
ofshodonin@seznam.cz do termínu 12.6.2022. Formulář přihlášky je zaslán v příloze
s touto úřední zprávou.
• Termín losovacího aktivu je 30.6.2022 v 18:00 ve Spolkovém domě v Ratíškovicích.
Připomínám, že dle článku 3, odst.3, RS OFS je účast klubů na losovacím aktivu
povinná.

Komise mládeže:
1. Závěrečné finálové turnaje přípravek
• V termínech 5.6.2022 a 12.6.2022 jsou v plánu finálové turnaje soutěží přípravek.
Veškeré informace najdete na stránkách http://kmofshodonin.cz/

Komise rozhodčích:
1. Komuniké ze zasedání KR
• Veškerá komuniké ze zasedání KR jsou zveřejněna na
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#uredni-deska

Disciplinární Komise:
1. Rozhodnutí DK OFS Hodonín jsou zveřejněna na Úřední desce OFS Hodonín:
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#uredni-deska

Ostatní:
1. Hlášení turnajů na OFS
VV na svém zasedání dne 1.3.2022 rozhodl o povinnosti hlásit turnaje, které kluby pořádají
v průběhu celého roku. Platí to pro turnaje všech kategorií. Rozhodnutí vzešlo z důvodu
přehlednosti a korigování kolizí více turnajů, obsazování rozhodčích a v návaznosti na akce
plánované OFS. Hlášení turnajů kluby provedou formou zaslání propozic daného turnaje na
email sekretáře OFS – ofshodonin@seznam.cz
2. Adresář klubů
Adresář klubů je k dispozici ke stažení na stránce
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#dokumenty
3. Rekonstrukce a výstavba šaten – Slavoj Rohatec
Fotbalový klub TJ Slavoj Rohatec informuje, že během jarní části soutěžního ročníku bude
probíhat rekonstrukce a přístavba stávající budovy šaten a zázemí fotbalového areálu. O
případných omezeních spojených s organizací utkání budou hostující týmy ze strany
domácího oddílu včas informovány.

4. Příjezd ke hřišti SK Spartak Svatobořice – Mistřín
Vzhledem k ukončeným stavebním pracím, které dříve komplikovaly příjezd na hřiště, je nyní
umožněn příjezd z hlavní silnice – adresa Hlavní 84, 696 04 Svatobořice – Mistřín. Klub SK
Spartak Svatobořice – Mistřín žádá kluby o využívání výhradně tohoto příjezdu.
5. Změna zaměstnanců FAČR na oddělení přestupů
K 30.4. ukončila své dlouholeté působení na FAČR paní Hana Hadrbolcová a ke konci května
končí i další dlouholetá pracovnice úseku členských práv paní Hana Machonská. Nově má
celou oblast přestupů v gesci Mgr. Jiří Hendrich (hendrich@fotbal.cz), přičemž vnitrostátní
přestupy profesionálů administruje Filip Klaban (klaban@fotbal.cz). V souvislosti s tím rovněž
připomínám, že zahraniční přestupy profesionálů spravuje Tereza Vaniaková
(vaniakova@fotbal.cz) a zahraniční přestupy amatérů Petr Smrkovský (smrkovsky@fotbal.cz).
6. Vstupenky na Ligu národů UEFA
V minulých dnech byl spuštěn prodej vstupenek/jejich balíčků na domácí utkání české
reprezentace v Lize národů se Švýcarskem, Španělskem a Portugalskem. Vstupenky můžete
zakoupit zde.
https://www.ticketportal.cz/nevent/HRDI-LVI

Sekretář OFS Hodonín
Bc. Vlastimil Polák
V Hodoníně dne 25.5.2022