Zpráva OFS Hodonín č. 34 ze dne 8.6.2022

Zpráva OFS Hodonín č. 34 ze dne 8.6.2022

STK:
1. Změny termínů utkání
 Změny termínů utkání jsou uvedeny v IS FAČR. 2. Zjištěné závady a nedostatky STK:
 OP muži 25. kolo – St. Poddvorov – KEN Veselí – delegovaný AR2 – Ondřej Rosa pro zranění
achilovky v předzápasu dorostu nebyl schopen vykonávat funkci AR2 a byl nahrazen laikem. STK
bere na vědomí a předává AR2 do KR;
 III. třída sk. C muži 13. kolo – Domanín – Nová Lhota –utkání bylo zahájeno o 15. minut později
z důvodu zdržení HR na utkání žáků. STK bere na vědomí a předává HR do KR;
 OP dorost 13.kolo – Ch. N. Ves – Čejkovice/Hovorany – nesprávné označení pořadí střelců branek. HR se předává do KR;
 OP st. žáci 13. kolo – Hroznová Lhota – FK Hodonín C – nedodržení vzestupnosti čísel u družstva
hostí. HR s předává do KR;
3. Poplatky, pokuty a opatření STK:  4x ŽK – 100,-Kč: Kněždub
 5x ŽK – 200,-Kč: Vlkoš  6x ŽK – 300,-Kč:  7x ŽK – 400,-Kč:  Změny termínů a míst utkání:

200,- Kč:
300,- Kč:
400,- Kč:

600,- Kč: Bukovany  200,-Kč – FK Hodonín – čl. 11, odst. 3, RS OFS
4. Přihlášky do soutěžního ročníku 2022/2023 a termín losovacího aktivu
 Přihlášky do soutěží OFS Hodonín pro ročník 2022/2023 zasílejte na email
ofshodonin@seznam.cz do termínu 12.6.2022.  Termín losovacího aktivu je 30.6.2022 v 18:00 ve Spolkovém domě v Ratíškovicích. Připomínám, že dle článku 3, odst.3, RS OFS je účast klubů na losovacím aktivu
povinná. 5. Posunutí začátku mistrovských soutěžích
 Na zasedání VV OFS Hodonín dne 7.6.2022 bylo odsouhlaseno posunutí začátku
mistrovských soutěží pro sezonu 2022/2023 o týden. Začátek OP mužů bude tedy
14.8.2022, III. třídy dospělých a OP dorostu 21.8.2022 a soutěže žáků 28.8.2022. 1. kolo okresního poháru dospělých je v plánu 7.8.2022. Přesná termínová listina bude
zveřejněna po uzavření přihlášek do soutěží.

Komise mládeže:
1. Závěrečné finálové turnaje přípravek
 V termínu 5.6.2022 proběhly závěrečné turnaje přípravek v Šardicích. V termínu
12.6.2022 proběhnou další finálové turnaje soutěží přípravek. Veškeré informace
najdete na stránkách http://kmofshodonin.cz/

2. Přihláška do soutěží přípravek
 Přihláška do soutěží přípravek je dostupná na stránkách http://kmofshodonin.cz/ a je
nutné ji vyplněnou zaslat do 20.6.2022 na email josef.foltyn@tiscali.cz

Komise rozhodčích:
1. Komuniké ze zasedání KR
 Veškerá komuniké ze zasedání KR jsou zveřejněna na
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#uredni-deska

Disciplinární Komise:
1. Rozhodnutí DK OFS Hodonín jsou zveřejněna na Úřední desce OFS Hodonín:
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#uredni-deska

Ostatní:
1. Hlášení turnajů na OFS
VV na svém zasedání dne 1.3.2022 rozhodl o povinnosti hlásit turnaje, které kluby pořádají
v průběhu celého roku. Platí to pro turnaje všech kategorií. Rozhodnutí vzešlo z důvodu
přehlednosti a korigování kolizí více turnajů, obsazování rozhodčích a v návaznosti na akce
plánované OFS. Hlášení turnajů kluby provedou formou zaslání propozic daného turnaje na
email sekretáře OFS – ofshodonin@seznam.cz
2. Adresář klubů
Adresář klubů je k dispozici ke stažení na stránce
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#dokumenty

3. Změna zaměstnanců FAČR na oddělení přestupů
K 30.4. ukončila své dlouholeté působení na FAČR paní Hana Hadrbolcová a ke konci května
končí i další dlouholetá pracovnice úseku členských práv paní Hana Machonská. Nově má
celou oblast přestupů v gesci Mgr. Jiří Hendrich (hendrich@fotbal.cz), přičemž vnitrostátní
přestupy profesionálů administruje Filip Klaban (klaban@fotbal.cz). V souvislosti s tím rovněž
připomínám, že zahraniční přestupy profesionálů spravuje Tereza Vaniaková
(vaniakova@fotbal.cz) a zahraniční přestupy amatérů Petr Smrkovský (smrkovsky@fotbal.cz).

Sekretář OFS Hodonín
Bc. Vlastimil Polák
V Hodoníně dne 8.6.2022