Zpráva OFS Hodonín č. 35 ze dne 15.6.2022

Zpráva OFS Hodonín č. 35 ze dne 15.6.2022

STK:
1. Změny termínů utkání
 Změny termínů utkání jsou uvedeny v IS FAČR. 2. Zjištěné závady a nedostatky STK:
 OP muži 26.kolo: Bukovany – Vlkoš – k utkání se nedostavil delegovaný AR 1 Piskoř Jan, který byl nahrazen přítomným p.Vančíkem Miroslavem. STK bere na vědomí a p.Piskořa
Jana předáva KR;
 III.třída muži sk.B 12.kolo: Věteřov – Ždánice B – v ZoU neuveden počet diváků, dodatečně uveden ve zprávě R. HR se předáva do KR.  III.třída muži sk.B 12.kolo: Archlebov-Násedlovice – k utkání nebyl delegován HR. Utkání
řídil laik p.Bednařík Stanislav. V ZoU neuvedena doba 2.poločasu. STK bere na vedomí.  OP dorostu 12.kolo: Milotice – Čejkovice/Hovorany k utkání nebyl delegován HR, zápas
odřídil laik Kundrata Radek. STK bere na vědomí. 3. Poplatky, pokuty a opatření STK:  4x ŽK – 100,-Kč:  5x ŽK – 200,-Kč:  6x ŽK – 300,-Kč:  7x ŽK – 400,-Kč:  Změny termínů a míst utkání:

200,- Kč:
300,- Kč:
400,- Kč:
600,- Kč: Mikulčice

4. Přihlášky do soutěžního ročníku 2022/2023 a termín losovacího aktivu
 Přihlášky do soutěží OFS Hodonín pro ročník 2022/2023, byly přijaty sekretariátem
OFS Hodonín. STK nyní zpracovává obdržené přihlášky, čeká na dohrání všech
krajských soutěží pro přesné určení postupů a sestupů a v případě potřeby bude
jednotlivé kluby kontaktovat.  Termín losovacího aktivu je 30.6.2022 v 18:00 ve Spolkovém domě v Ratíškovicích. Připomínám, že dle článku 3, odst.3, RS OFS je účast klubů na losovacím aktivu
povinná. 5. Posunutí začátku mistrovských soutěžích
 Na zasedání VV OFS Hodonín dne 7.6.2022 bylo odsouhlaseno posunutí začátku
mistrovských soutěží pro sezonu 2022/2023 o týden. Začátek OP mužů bude tedy
14.8.2022, III. třídy dospělých a OP dorostu 21.8.2022 a soutěže žáků 28.8.2022. 1. kolo okresního poháru dospělých je v plánu 7.8.2022.

Komise mládeže:
1. Závěrečné finálové turnaje přípravek
 V termínu 5.6.2022 a 12.6.2022 proběhly finálové turnaje soutěží přípravek. Veškeré
informace najdete na stránkách http://kmofshodonin.cz/

2. Přihláška do soutěží přípravek
 Přihláška do soutěží přípravek je dostupná na stránkách http://kmofshodonin.cz/ a je
nutné ji vyplněnou zaslat do 20.6.2022 na email josef.foltyn@tiscali.cz

Komise rozhodčích:
1. Komuniké ze zasedání KR
 Veškerá komuniké ze zasedání KR jsou zveřejněna na
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#uredni-deska
2. Žádosti o delegace rozhodčích na turnaje a přípravná utkání
 Pro žádosti o obsazení rozhodčích na přípravná utkání a turnaje použijte výhradně
formulář na tomto odkzae:

https://docs.google.com/forms/d/1FOnszhsd0RlOD0BoUpRofXBAsh6eZ01fBWk5cIyZfsU/viewform?e
dit_requested=true

Disciplinární Komise:
1. Rozhodnutí DK OFS Hodonín jsou zveřejněna na Úřední desce OFS Hodonín:
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#uredni-deska

Ostatní:
1. Hlášení turnajů na OFS
VV na svém zasedání dne 1.3.2022 rozhodl o povinnosti hlásit turnaje, které kluby pořádají
v průběhu celého roku. Platí to pro turnaje všech kategorií. Rozhodnutí vzešlo z důvodu
přehlednosti a korigování kolizí více turnajů, obsazování rozhodčích a v návaznosti na akce
plánované OFS. Hlášení turnajů kluby provedou formou zaslání propozic daného turnaje na
email sekretáře OFS – ofshodonin@seznam.cz
2. Adresář klubů
Adresář klubů je k dispozici ke stažení na stránce
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#dokumenty

3. Změna zaměstnanců FAČR na oddělení přestupů
K 30.4. ukončila své dlouholeté působení na FAČR paní Hana Hadrbolcová a ke konci května
končí i další dlouholetá pracovnice úseku členských práv paní Hana Machonská. Nově má
celou oblast přestupů v gesci Mgr. Jiří Hendrich (hendrich@fotbal.cz), přičemž vnitrostátní
přestupy profesionálů administruje Filip Klaban (klaban@fotbal.cz). V souvislosti s tím rovněž připomínám, že zahraniční přestupy profesionálů spravuje Tereza Vaniaková
(vaniakova@fotbal.cz) a zahraniční přestupy amatérů Petr Smrkovský (smrkovsky@fotbal.cz).

Sekretář OFS Hodonín
Bc. Vlastimil Polák
V Hodoníně dne 15.6.2022