Zpráva OFS Hodonín č. 36 ze dne 28.6.2022

Zpráva OFS Hodonín č. 36 ze dne 28.6.2022

STK:
1. Kontrola přihlášek do SR 2022/2023:
• STK provedla kontrolu zaslaných přihlášek do soutěžního ročníku 2022/2023 a shledala
následující chyby a žádá kluby o nápravu:
• Blatnice – zaslat kompletně vyplněnou přihlášku;
• Kostelec – doplnit údaje o předsedovi oddílu, razítko a podpisy;
• Vnorovy – doplnit údaje o předsedovi a podpis;
• Bukovany – chybí razítko a podpisy funkcionářů;
• Dolní Bojanovice – chybí razítko a podpisy funkcionářů;
• Sobůlky – neuvedené údaje o sekretáři;
• Vlkoš – chybí razítko a podpis;
• Suchov – chybí podpis sekretáře;
• Dále žádáme níže uvedené oddíly o zaslání aktuálních kontaktních údajů do
adresáře klubů:
• Kozojídky, Louka, Mutěnice, Strážovice, Svatobořice, Sudoměřice, Šardice, FC Veselí
nad Moravou;
▪ Zaslat: číslo klubu FAČR, přesný název klubu, bankovní spojení, jméno,
kontakt a adresu sekretáře a předsedy klubu.

Vše uvedené zašlete do termínu losovacího aktivu, který je na programu 30.6.2022 v 18:00
v Ratíškovicích.
2. Zařazení družstev do soutěží OFS Hodonín pro SR 2022/2023 a termín losovacího aktivu
• STK provedlo zařazení družstev do soutěží pro SR 2022/2023. Přehled zařazení
družstev do soutěží je přílohou této zprávy.
• V dospělých kategoriích bude soutěž OP mužů a 3 skupiny III. tříd. V kategorii dorostu
bude jedna soutěž o 7 účastnících – OP dorost. V kategorii starších žáků bude pouze
jedna soutěž – OP starších žáků. Důvodem sjednocení do jedné soutěže je nízký
počet týmů starších žáků na okrese. V kategorii mladších žáků budou 2 skupiny po 10
účastnících.
• Termín losovacího aktivu je 30.6.2022 v 18:00 ve Spolkovém domě v Ratíškovicích.
Připomínám, že dle článku 3, odst.3, RS OFS je účast klubů na losovacím aktivu
povinná.

3. Postupy, sestupy v SR 2021/2022
• OP muži:
• postup do krajské soutěže: Ratíškovice B, St. Poddvorov (mimořádný postup)
• sestup do III. třídy: Kněždub, Žarošice, Žeravice
• sestup z krajské soutěže: Blatnice p. Sv. A., Vacenovice (mimořádný sestup)
• III. třída dospělých:
• postup do OP mužů: Dubňany B, Násedlovice, Radějov
• OP dorost:
• postup do krajské soutěže: Kobylí/Bořetice

• OP st žáci:
• sestup z krajské soutěže: Dubňany/Mutěnice

Komise mládeže:
1. Přihlášené týmy do soutěží přípravek
• Veškeré informace ohledně soutěží přípravek jsou dostupné na stránkách
http://kmofshodonin.cz/

Komise rozhodčích:
1. Komuniké ze zasedání KR
• Veškerá komuniké ze zasedání KR jsou zveřejněna na
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#uredni-deska
2. Žádosti o delegace rozhodčích na turnaje a přípravná utkání
• Pro žádosti o obsazení rozhodčích na přípravná utkání a turnaje použijte výhradně
formulář na tomto odkaze:

https://docs.google.com/forms/d/1FOnszhsd0RlOD0BoUpRofXBAsh6eZ01fBWk5cIyZfsU/viewform?e
dit_requested=true

Disciplinární Komise:
1. Rozhodnutí DK OFS Hodonín jsou zveřejněna na Úřední desce OFS Hodonín:
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#uredni-deska

Ostatní:
1. Hlášení turnajů na OFS
VV na svém zasedání dne 1.3.2022 rozhodl o povinnosti hlásit turnaje, které kluby pořádají
v průběhu celého roku. Platí to pro turnaje všech kategorií. Rozhodnutí vzešlo z důvodu
přehlednosti a korigování kolizí více turnajů, obsazování rozhodčích a v návaznosti na akce
plánované OFS. Hlášení turnajů kluby provedou formou zaslání propozic daného turnaje na
email sekretáře OFS – ofshodonin@seznam.cz
2. Adresář klubů
Adresář klubů je k dispozici ke stažení na stránce
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#dokumenty
3. Změna zaměstnanců FAČR na oddělení přestupů
K 30.4. ukončila své dlouholeté působení na FAČR paní Hana Hadrbolcová a ke konci května
končí i další dlouholetá pracovnice úseku členských práv paní Hana Machonská. Nově má
celou oblast přestupů v gesci Mgr. Jiří Hendrich (hendrich@fotbal.cz), přičemž vnitrostátní
přestupy profesionálů administruje Filip Klaban (klaban@fotbal.cz). V souvislosti s tím rovněž

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ HODONÍN
Tyršova č. 8, 695 01 Hodonín

IČO: 228 83 118, banka: ČSOB Hodonín, č.ú.: 246083272/0300
tel: 775 875 202, e-mail: ofshodonin@seznam.cz

Stránka 3 z 3
připomínám, že zahraniční přestupy profesionálů spravuje Tereza Vaniaková
(vaniakova@fotbal.cz) a zahraniční přestupy amatérů Petr Smrkovský (smrkovsky@fotbal.cz).

Sekretář OFS Hodonín
Bc. Vlastimil Polák
V Hodoníně dne 28.6.2022