Zpráva OFS Hodonín č. 6 ze dne 31.8.2022

Zpráva OFS Hodonín č. 6 ze dne 31.8.2022

STK:
1. Změny termínů utkání
 Změny termínů utkání jsou zaznamenány v IS FAČR.
2. Zjištěné závady a nedostatky STK:
 III. třída sk. B muži 4.kolo – Čejkovice – Nenkovice – v ZoU neuveden zástupce
kapitána za vyloučeného kapitána domácích. V ZoU uveden incident mezi vedoucími
družstva a HR, ze kterého není zřejmé, o co přesně šlo. Na základě toho si STK
vyžádala vyjádření od obou klubů i rozhodčího. Rozhodčí vyjádření nezaslal a
z vyjádření klubů STK neshledalo důvod k řešení ze strany STK. Uvedený případ
včetně vyjádření klubů se předává do DK. HR se předává do KR.
 III. třída sk. C muži 4.kolo – Hrubá Vrbka – Kněždub – v ZoU chybí vyjádření
rozhodčího k vyloučení hráče. Zápis neuzavřen rozhodčím. HR vše dodatečně nahlásil
sekretáři OFS a toto bylo dopsáno do ZoU sekretářem OFS. HR se předává do KR.
 OP ml. žáci sk. B 4.kolo – Vnorovy – Kyjov B – u družstva hostů nedodržení
vzestupnosti čísel hráčů v ZoU.

3. Pokuty a poplatky
 4x ŽK – 100,-Kč: KEN Veselí, Vlkoš B, Archlebov, Kněždub
 5x ŽK – 200,-Kč: Těmice
 6x ŽK – 300,-Kč:
 7x ŽK – 400,-Kč:
 Změny termínů a míst utkání:
200,- Kč: Těmice
400,- Kč: Kněždub
600,- Kč: Lipov 2x, Milotice

 200,-Kč – Kyjov – čl.11 odst.3 RS OFS 2022/2023

4. Asistenti rozhodčího u mladších žáků
 STK upozorňuje oddíly a hlavní rozhodčí, aby neuváděli v soutěžích mladších žáků 8+1
do ZoU asistenty rozhodčího. Dle přílohy č.1 RS OFS 2022/2023 se asistenti
rozhodčího do ZoU neuvádí.

Komise mládeže:
1. Rozlosování soutěží přípravek SR 2022/2023
 Soutěže přípravek jsou rozlosovány v IS FAČR.
 Veškeré informace ohledně soutěží přípravek jsou dostupné na stránkách
http://kmofshodonin.cz/

Komise rozhodčích:
1. Komuniké ze zasedání KR
 Veškerá komuniké ze zasedání KR jsou zveřejněna na
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#uredni-deska

2. Žádosti o delegace rozhodčích na turnaje a přípravná utkání
 Pro žádosti o obsazení rozhodčích na přípravná utkání a turnaje použijte výhradně
formulář na tomto odkaze:

https://docs.google.com/forms/d/1FOnszhsd0RlOD0BoUpRofXBAsh6eZ01fBWk5cIyZfsU/viewform?e
dit_requested=true

Disciplinární Komise:
1. Rozhodnutí DK OFS Hodonín jsou zveřejněna na Úřední desce OFS Hodonín:
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#uredni-deska
2. Předvolání
 DK OFS Hodonín zahajuje disciplinární řízení ve věci událostem v utkání III. třída sk. B
Čejkovice – Nenkovice a předvolává na své jednání konané dne 7.9.2022 na 15:30
hod hlavního rozhodčího utkání III. třída sk. B muži pana Spružinu Jaromíra
a vyloučeného hráče družstva domácích pana Horáka Michala, vedoucího družstva
domácích pana Bártu Tomáše a vedoucího družstva hostů pana Slováčka Stanislava.
Vyloučenému hráči je pozastavena činnost do doby vyřešení daného případu. Jednání
DK se uskuteční v sídle OFS Hodonín na adrese Tyršova 8, 695 01 Hodonín.

3. Zasílání žádostí ohledně udělení trestu
 DK žádá všechny kluby, aby zasílaly své žádosti ohledně udělení trestů, v souladu
s článkem 25, odst. 11, RS OFS Hodonín 2022/2023, vždy nejpozději do úterý 12:00.

Ostatní:
1. Adresář klubů
 Adresář klubů je k dispozici ke stažení na stránce
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#dokumenty

Sekretář OFS Hodonín
Bc. Vlastimil Polák
V Hodoníně dne 31.8.2022