Zpráva OFS Hodonín č. 7 ze dne 17. 8. 2021

                        O K R E S N Í    F O T B A L O V Ý    S V A Z     H O D O N Í N

Tyršova č. 8  695 01 Hodonín

 

Zpráva OFS Hodonín č. 7 ze dne 17. 8. 2021

 

Změny termínů utkání:

III. A muži: 4. Kolo: Mikulčice – Dubňany B: SO. 30. 10. 2021 v 14:30 hod.

III. C muži: 4. Kolo: Hr. Vrbka – Tv. Lhota: NE. 31. 10. 2021 v 14:00 hod.

OP st. žáci: 5. Kolo: Rohatec – Velká: ČT. 28. 10. 2021 v 13:30 hod.

Neschválené změny:

OP ml. žáci: 3. Kolo: Násedlovice – Hodonín C: NE. 10. 10. 2021 v 15:30 hod. – Neschváleno STK z důvodu RS OFS čl. 5/7 nedělní odpolední utkání. STK nařizuje sehrát utkání v 14:00 hod.

OP ml. žáci 5. Kolo: Násedlovice – Veselí B: ne. 29. 8. 2021 v 16:30 hod. – neschváleno STK z důvodu RS OFO čl. 5/7 – nedělní odpolední utkání. STK nařizuje sehrát utkání v 15:30 hod.

OP ml. žáci: 9. Kolo: Ratíškovice B – Násedlovice: ČT. 23. 9. 2021 v 17:30 hod. –  neschváleno STK z důvodu pozdního zahájení utkání. STK nařizuje sehrát utkání v 16:00 hod.

STK umožňuje oddílům, kterým nebyla schválena změna a tato byla určena STK, aby po vzájemné dohodě v IS požádali o novou změnu utkání odpovídající RS OFS.

 

Zjištěné závady a nedostatky STK:

III. A muži: 3. Kolo: Dubňany B – Vracov: ZoU u D nedodržena vzestupnost čísel – HR se předává do KR III. A muži: 3. Kolo: Vlkoš B – Nesyt Hodonín: nesprávné uvedené pořadí střelců v ZoU – HR se předává do KR

III. B muži: 3. Kolo: Nenkovice – Archlebov – podán protest odd. Archlebova proti výkonu HR – zahájeno řízení STK

III. C muži: Těmice – Hr. Vrbka: v ZoU neuvedena doba udělení OT – ŽK- HR se předává do KR

OP dor. 3. Kolo:  Těmice – Žarošice: utkání odehráno na hř. V Mor. Písku, ač v IS bylo uvedeno hřiště Těmice. Domácí oddíl nepožádal o změnu hřiště.(viz zpráva OFS č. 2)

U družstva H nepotvrzena bezinfekčnost č. MT

OP dor. 3. Kolo: Bukovany – Čejkovice: střídání hráčů obou družstev uvedeno v kolonce a ne ve zprávě HR dle pokynu KR – HR se předává do KR

 

Poplatky a pokuty a opatření STK:

4x ŽK – 100,- Kč: Hovorany

RS OFS čl. 6: Radějov 200,- Kč, Mikulčice 400,- Kč. Hr. Vrbka 600,- Kč

Dubňany B – RS OFS čl. 11/3, 24/12f –  300,- Kč

Těmice – RS OFS čl. 6, 24/12f – nedodržení pokynů dle Zprávy OFS č. 2/21 – 500,- Kč.

Žarošice – nedodržení hygienicko-epidemických opatření ze dne 5. 8. 2021 čl. 1/a –  RS OFS čl. 24/12f – 500,- Kč.

 

STK žádá všechny oddíly o kontrolu místa konání utkání v IS a případnou změnu místa konání utkání ohlásí e.mailem sekretáři OFS k provedení změny.

 

Rozhodnutí DK OFS Hodonín

Rozhodnutí DK OFS Hodonín jsou uvedeny na Úřední desce OFS Hodonín:

https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#uredni-deska

 

Sekretář OFS Hodonín

Jiří Trnka