Zpráva OFS Hodonín č. 7 ze dne 7.9.2022

Zpráva OFS Hodonín č. 7 ze dne 7.9.2022

STK:
1. Změny termínů utkání
• Změny termínů utkání jsou zaznamenány v IS FAČR.
2. Zjištěné závady a nedostatky STK:
• Okresní pohár muži, čtvrtfinále: Suchov – Bzenec B – do utkání nastoupil hráč
domácích Horňák Jakub ID: 91100055, hráč měl v době utkání pozastavenou činnost.
STK předává DK s návrhem kontumace utkání ve prospěch Bzence B 0:3.
• Okresní pohár muži, čtvrtfinále: Hrubá Vrbka – Dubňany B – nesprávné označení
pořadí střelců. HR se předává do KR.
• OP muži 5.kolo: Dolní Bojanovice – KEN Veselí – nezaznamenání žluté karty
vedoucímu družstva do předepsané kolonky zápisu. ŽK pouze popsána ve zprávě
rozhodčího. HR se předává do KR.
• III. třída sk.B 5.kolo: Kyjov B – Čejkovice – utkání nebylo zahájeno z důvodu
nezpůsobilého terénu hřiště. Oba týmy se dohodly na novém termínu 28.9.2022
v 16:00. V ZoU nedodržena vzestupnost čísel u hráčů domácích. ZoU nebyl potvrzen
vedoucími domácích ani hostů, pouze uzavřen HR. HR se předává do KR.
• III. třída sk.B 5.kolo: Archlebov – Žarošice – nesprávné označení pořadí střelců. HR se
předává do KR.
• OP dorost 5.kolo: Bukovany – KEN Veselí – k utkání nebyl delegován rozhodčí. STK
bere na vědomí.
• OP starší žáci: Starý Poddvorov – Žarošice/Násedlovice – k utkání nebyl delegován
rozhodčí. STK bere na vědomí.
• OP mladší žáci sk.B 5.kolo: Kostelec – Hroznová Lhota – u družstva hostů nedodržena
vzestupnost čísel hráčů v ZoU.
• OP mladší žáci sk.B 5.kolo: Strážnice/Veselí – Ježov/Žádovice – utkání nebylo
zahájeno pro nezpůsobilý terén, oba týmy se domluvily na náhradním termínu
6.9.2022 17:00.
3. Pokuty a poplatky
• 4x ŽK – 100,-Kč: Žarošice
• 5x ŽK – 200,-Kč: KEN Veselí, Moravský Písek
• 6x ŽK – 300,-Kč:
• 7x ŽK – 400,-Kč:
• Změny termínů a míst utkání:
200,- Kč: Sobůlky 2x,
400,- Kč: Vacenovice, Vlkoš
600,- Kč: Násedlovice, Milotice

• 500,-Kč – Kyjov B – čl.11 odst.3 RS OFS 2022/2023
• 500,-Kč – Kyjov B – § 61 SŘ odst.2
• 500,-Kč – Čejkovice – § 61 SŘ odst.2
• 200,-Kč – Hroznová Lhota – čl.11 odst.3 RS OFS 2022/2023

4. Úprava termínu mládežnických utkání
• STK nařizuje upravit termíny u žákovských kategorií, dle RS čl 5 odst. 7. (STK
neschvaluje začátky mládežnických utkání stanovené na nedělní odpoledne vyjma
předzápasu dospělých). Jedná se o tato utkání:
• OP starší žáci:
• ne 11.9.2022 14:00 Žarošice/Násedlovice – Velká nad Veličkou
• ne 18.9.2022 15:00 Prušánky – Rohatec
• ne 25.9.2022 15:30 Žarošice/Násedlovice – Prušánky
• ne 2.10.2022 15:00 Prušánky – Hodonín C
• ne 23.10.2022 14:00 Prušánky – Strážnice/Veselí
• ne 23.10.2022 15:00 Žarošice/Násedlovice – Hodonín C
• OP mladší žáci sk.A:
• ne 11.9.2022 14:00 Dolní Bojanovice – Dambořice B
• ne 25.9.2022 16:00 Dambořice B – Hovorany/Čejč
• ne 9.10.2022 15:00 Dambořice B – Dubňany/Mutěnice
• OP mladší žácisk.B:
• ne 23.10.2022 13:00 KEN Veselí – Strážnice/Veselí
• ne 23.10.2022 13:30 Kyjov B – Kostelec
• STK žádá domácí oddíly o nahlášení nových termínů v souladu s RS OFS Hodonín
2022/2023 do pátku 9.9.2022 na e-mailovou adresu ofshodonin@seznam.cz.
Nedojde-li k nahlášení změn termínů, stanoví STK začátek utkání na úřední hrací den
a hodinu, tj. neděle 10:00. Tyto změny termínu nebudou zpoplatněny.

5. Úhrada startovného do soutěží OFS Hodonín pro SR 2022/2023
• Dne 22.8.2022 byly klubům, jejichž týmy startují v soutěžích OFS Hodonín, zaslány
faktury k úhradě startovného do soutěží OFS Hodonín se splatností do 5.9.2022.
Několik klubů stále startovné neuhradilo, tímto je vyzýváme k rychlé úhradě.

Komise mládeže:
1. Nový formát soutěže minipřípravek 3+0
• Na žádost klubů přihlášených do soutěže minipřípravek 3+0, došlo k úpravě systému
soutěže. Veškeré informace včetně pravidel, byly zaslány účastnícím se klubům a jsou
k dispozici na http://kmofshodonin.cz/

Komise rozhodčích:
1. Komuniké ze zasedání KR
• Veškerá komuniké ze zasedání KR jsou zveřejněna na
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#uredni-deska
2. Žádosti o delegace rozhodčích na turnaje a přípravná utkání
• Pro žádosti o obsazení rozhodčích na přípravná utkání a turnaje použijte výhradně
formulář na tomto odkaze:

https://docs.google.com/forms/d/1FOnszhsd0RlOD0BoUpRofXBAsh6eZ01fBWk5cIyZfsU/viewform?e
dit_requested=true

Disciplinární Komise:
1. Rozhodnutí DK OFS Hodonín jsou zveřejněna na Úřední desce OFS Hodonín:
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#uredni-deska

Ostatní:
1. Adresář klubů
• Adresář klubů je k dispozici ke stažení na stránce
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#dokumenty

2. Výjimka pro hráče přípravek týmu Lužice/Mikulčice
• VV OFS Hodonín na svém zasedání dne 6.9.2022 schválil na doporučení předsedy
Komise mládeže OFS Hodonín, žádost o výjimku pro hráče: Jan Jindra ID: 11081616 a
Martin Veselský ID: 11081650, aby mohly nastupovat za starší přípravku týmu
Lužice/Mikulčice. Důvodem je neexistence týmu mladších žáků v Lužicích i
Mikulčicích. Výjimka se uděluje do 31.12.2022, poté dojde k vyhodnocení této
výjimky.
3. Nové logo OFS Hodonín
• došlo k modernizaci loga OFS Hodonín, logo je zasláno jako příloha této zprávy.
Žádáme kluby, pokud budou používat logo OFS Hodonín, ať využívají výhradně logo
nové.
Sekretář OFS Hodonín
Bc. Vlastimil Polák
V Hodoníně dne 7.9.2022