Zpráva OFS Hodonín č. 8 ze dne 14.9.2022

Zpráva OFS Hodonín č. 8 ze dne 14.9.2022

STK:
1. Změny termínů utkání
 Změny termínů utkání jsou zaznamenány v IS FAČR.
2. Zjištěné závady a nedostatky STK:
 OP starší žáci 6. kolo – Žarošice/Násedlovice – Velká n. V. – k utkání nebyl delegován
HR, STK bere na vědomí;
 OP mladší žáci sk. A 6. kolo – Čejkovice/Šardice – Ždánice – ZoU nebyl potvrzen
vedoucími domácích ani hostů. Důvodem bylo nevyplnění ZoU před utkáním ze
strany domácího družstva. Vedoucí družstva hostů po utkání šel ZoU potvrdit, ale z
výše uvedených důvodů to nebylo možné. HR dopsal sestavu domácích dodatečně po
utkání. Došlo k porušení Čl. 11, odst. 9 RS OFS Hodonín 2022/2023. HR se předává do
KR;
 OP mladší žáci sk. B 6. kolo – Hroznová Lhota – Velká n. V. – nesprávně uvedena doba
hry. HR se předává do KR.

3. Pokuty a poplatky
 4x ŽK – 100,-Kč: Hovorany, Bukovany, Kostelec, Vřesovice, Nenkovice, Kyjov B
 5x ŽK – 200,-Kč: Násedlovice, Ždánice B, Tvarožná Lhota
 6x ŽK – 300,-Kč:
 7x ŽK – 400,-Kč:
 Změny termínů a míst utkání:

200,- Kč:
400,- Kč:
600,- Kč: Čejč

 500,-Kč – Čejkovice/Šardice – Čl.26, odst.12 b) RS OFS Hodonín 2022/2023

4. Úhrada startovného do soutěží OFS Hodonín pro SR 2022/2023
 Dne 22.8.2022 byly klubům, jejichž týmy startují v soutěžích OFS Hodonín, zaslány
faktury k úhradě startovného do soutěží OFS Hodonín se splatností do 5.9.2022.
Faktury stále neuhradily tyto kluby:
 Archlebov
 Hrubá Vrbka
 Ježov
 Lipov
 Lovčice
 Moravany
 Nenkovice
 Prušánky
 Suchov
 Velká n. V.
 Věteřov
 Vřesovice

2
 STK upozorňuje tyto kluby, aby neprodleně faktury uhradily. V případě delšího
prodlení může dojít až k odečtu bodů u týmů těchto klubů, které startují v soutěžích
OFS Hodonín.
Komise mládeže:
1. Soutěže přípravek
 Veškeré informace související se soutěžemi přípravek jsou k dispozici na
http://kmofshodonin.cz/

Komise rozhodčích:
1. Komuniké ze zasedání KR
 Veškerá komuniké ze zasedání KR jsou zveřejněna na
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#uredni-deska
2. Žádosti o delegace rozhodčích na turnaje a přípravná utkání
 Pro žádosti o obsazení rozhodčích na přípravná utkání a turnaje použijte výhradně
formulář na tomto odkaze:

https://docs.google.com/forms/d/1FOnszhsd0RlOD0BoUpRofXBAsh6eZ01fBWk5cIyZfsU/viewform?e
dit_requested=true

Disciplinární Komise:
1. Rozhodnutí DK OFS Hodonín jsou zveřejněna na Úřední desce OFS Hodonín:
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#uredni-deska

Ostatní:
1. Adresář klubů
 Adresář klubů je k dispozici ke stažení na stránce
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/320#dokumenty

Sekretář OFS Hodonín
Bc. Vlastimil Polák
V Hodoníně dne 14.9.2022