Losovací aktiv 2024

Losovací aktiv 2024

Losovací aktiv soutěží OFS Hodonín se koná dne 28. června 2024 v 18:00
ve Spolkovém domě v Ratíškovicích.

1. Zahájení
2. Zpráva STK za soutěžní ročník 2023/2024
3. Předání cen vítězům jednotlivých kategorií
4. Diskuse
5. Vyhlášení soutěžního ročníku 2024/2025
6. Závěr

 

losovací aktiv